Persconferentie jaarrekening 2015

Persconferentie jaarrekening 2015

Velsen sluit boeken 2015 met een positief saldo

Een positief saldo ten opzichte van de begroting, het weerstandsvermogen verbeterd en de dingen gedaan die waren afgesproken. Wethouder Arjen Verkaik was een tevreden man bij de presentatie van de jaarstukken 2015, waarmee zijn college verantwoording aflegt over de uitvoering van het begrotingsbeleid en de besteding van de middelen in het afgelopen kalenderjaar.

Het college stelt de gemeenteraad voor om het overschot van 7,4 miljoen euro (op een totaal aan uitgaven van 173,5 miljoen euro) onder meer te reserveren voor de decentralisaties in het sociaal domein (waar tot nu toe financieel voorzichtig mee is omgegaan) en de kosten van de instroom van statushouders. Wat overblijft, vloeit naar de algemene reserves.

Raadsplein TV was bij de persconferentie en sprak na afloop met wethouder Verkaik.