College weerlegt kritiek Velsen Lokaal

Het college van B&W kan zich niet vinden in de kritiek van Velsen Lokaal op de informatieflyer die bij de stempassen over het raadgevend referendum over Oekraïne is gevoegd.

De gemeenteraadsfractie van Velsen Lokaal vindt dat de informatieflyer over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne niet objectief en sturend is. De politieke partij stelde daarom schriftelijke raadsvragen.

Het college heeft deze vragen echter weerlegd. “Het college is niet inhoudelijk betrokken geweest bij de informatieve flyers. De tekst is aangeleverd door de leverancier van de stempassen op basis van informatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).”