College weerlegt kritiek Velsen Lokaal

College weerlegt kritiek Velsen Lokaal
Wikipedia.com Janericloebe

Het college van B&W kan zich niet vinden in de kritiek van Velsen Lokaal op de informatieflyer die bij de stempassen over het raadgevend referendum over Oekraïne is gevoegd.

De gemeenteraadsfractie van Velsen Lokaal vindt dat de informatieflyer over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne niet objectief en sturend is. De politieke partij stelde daarom schriftelijke raadsvragen.

Het college heeft deze vragen echter weerlegd. “Het college is niet inhoudelijk betrokken geweest bij de informatieve flyers”, aldus het college. “De tekst is aangeleverd door de leverancier van de stempassen op basis van informatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De tekst is enkel aangepast naar de Velsense situatie wat betreft de locaties van de stembureaus.”

Het college stelt dan ook dat de informatieflyer niet anders opgesteld had moeten worden. Volgende week, op 6 april, mag Nederland naar de stembus voor het referendum over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.