Mogelijke fusie tussen Velsen-H’liede

Mogelijke fusie tussen Velsen-H’liede
Wikipedia.com Janericloebe

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is op zoek naar een partner om mee te gaan fuseren. Samen met de gemeente Amsterdam en Haarlemmermeer staat Velsen op het lijstje voor potentiële kandidaten. Dat meldt het College van Burgemeester en Wethouders (B en W) woensdag.

Het is al langer bekend dat de gemeente Velsen een mogelijke fusie met Haarlemmerliede en Spaarnwoude ziet zitten. Velsen vindt onder meer dat de groene buffer tussen de Amsterdamse haven en Zuid-Kennermerland en IJmond behouden moet blijven, omdat het cruciaal is voor het welzijn van de inwoners. Ook recreatie, het stimuleren van initiatieven in de samenleving en een goed openbaar vervoer zijn belangrijke redenen voor een mogelijke fusie.

Noodzakelijk
Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheden, onder meer omdat ze taken overnemen van het Rijk. Individuele gemeenten kunnen daardoor soms het aantal taken niet meer aan. Volgens de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is een fusie dan ook noodzakelijk, omdat het inwoneraantal te krap is om een volledige dienstverlening te kunnen bieden. Met circa 5500 inwoners is de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude één van de kleinste gemeenten van Nederland.

Door gemeenten samen te voegen, ontstaan grotere gemeenten die wel alle gemeentelijke taken aankunnen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat deze weg steeds vaker wordt bewandeld. Op 1 januari 1991 telde Nederland nog 647 gemeenten; op 1 januari 2016 stond de teller op 390.

Besluit
Het College van B en W benadrukt dat, mocht de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude de keuze op Velsen laten vallen, de gemeenteraad van Velsen hier eerst een besluit over moet nemen.

Voor het zomerreces moet bekend worden wie de definitieve fusiepartner wordt.