Innovatie door kinderen bij TATA

Innovatie door kinderen bij TATA

De Raad van Kinderen van Tata Steel heeft dinsdagmiddag zijn bevindingen gepresenteerd aan de directie van Tata Steel in IJmuiden. Onder begeleiding van prinses Laurentien presenteerden de kinderen ideeën om als staalbedrijf het beste tot innovaties te kunnen komen. Ze gaven daarbij nadrukkelijk aan hoe belangrijk het is om goede ideeën met de buitenwereld te delen, zodat ook elders verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. De ideeën variëren van het openen van een ‘kijkwinkel’, waar mensen kunnen zien welke eindproducten er allemaal van staal worden gemaakt tot het betrekken van studenten bij het ontwikkelen van ideeën en het van een merkje voorzien van alle eindproducten. De Raad van Kinderen bestaat uit leerlingen van groepen 6 tot en met 8 van basisscholen De Klipper, De Zefier, Origon en Het Kompas uit IJmuiden.

Theo Henrar, directievoorzitter van Tata Steel Nederland was zeer te spreken over de inzet van de Raad van Kinderen. ”Jullie hebben je duidelijk goed verdiept in ons bedrijf en in het onderwerp innovatie. Voor een staalbedrijf is het van groot belang om telkens weer nieuwe producten te bedenken en processen te verbeteren. Jullie ideeën helpen ons daarbij. Zo creëren we een mooie toekomst voor dit bedrijf, onze klanten en deze regio. Een toekomst waar sommigen van jullie misschien later als werknemer van ons bedrijf invulling aan gaan geven. We zijn namelijk altijd op zoek naar mensen die vernieuwend kunnen denken”, aldus Henrar.

Raad van Kinderen

De Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation van prinses Laurentien van Oranje. Tata Steel vindt net als deze stichting dat het belangrijk is kinderen een stem te geven in hun eigen toekomst. Daarom betrekt Tata Steel kinderen uit de omgeving van het staalbedrijf bij het bedenken van ideeën. Het initiatief van prinses Laurentien past goed bij het omgevingsbeleid van Tata Steel, dat als thema “Future Generations” heeft.