200 Banenplan: van horeca tot techniek

200 Banenplan: van horeca tot techniek
RTV Seaport / Chris Hoppenbrouwer

De 18-jarige Fati kijkt de zaal rond. Bijna veertig mensen zijn afgekomen op de bijeenkomst van het 200 Banenplan Midden- en Zuid-Kennemerland in Heemskerk. Enkele jaren terug zwierf Fati nog op straat. Nu heeft Fati een baan in de horeca en volgt hij een opleiding. “Dat heeft mijn leven veranderd. Werken aan mijn toekomst is zoveel beter dan het leven op straat”, aldus Fati.

Onder meer Kenter Jeugdhulp, dat zetelt in IJmuiden, is nauw betrokken bij het project. Het 200 Banenplan is bedoeld voor jongeren die, net zoals Fati, door diverse omstandigheden hulp nodig hebben bij het vinden van een baan. Dit zijn doorgaans jongeren die school voortijdig hebben verlaten of niet over een startkwalificatie beschikken (een diploma havo, vwo of mbo niveau 2). Doel is om in 2016 minimaal 200 (jeugdzorg)jongeren aan een baan te hebben geholpen. Tijdens de bijeenkomst in Heemskerk wordt de tussenstand opgemaakt.

Praktische hulp
Het project is in april 2014 van start gegaan. Van de 79 aanmeldingen in regio Midden- en Zuid-Kennemerland, waar de gemeente Velsen onder valt, zijn 22 projecten succesvol afgerond en zijn 32 projecten nog in uitvoering. “Jongeren zijn terechtgekomen in met name de detailhandel en de horeca, maar ook in de technische sector”, licht regionaal projectleider van Midden- en Zuid-Kennemerland Sharon Beentjes toe. “Ook komt het voor dat jongeren een opleiding gaan volgen, bijvoorbeeld om een startkwalificatie te halen.”

Voor jongeren binnen het traject is het essentieel om onder deskundige begeleiding op zoek te gaan naar baan of opleiding, benadrukt overkoepelend projectleider Oda de Graaf. “Jongeren leren participeren in de samenleving. Sommigen lukt het echter niet om zelfstandig een baan te vinden. Zij hebben een duwtje in de goede richting nodig.” Een trajectbegeleider kijkt dan samen met de jongere naar een geschikte leer- of werkplek. Deze begeleiders helpen bovendien bij andere praktische zaken, zoals het schrijven van een sollicitatiebrief of bij het inschrijven van een opleiding.

Achttien plus
Toch komt het voor dat een traject vroegtijdig wordt afgebroken. Van de 273 aanmeldingen in de provincie Noord-Holland gebeurde dit in 45 van de gevallen. Projectleider De Graaf: “Sommige jongeren hebben onvoldoende motivatie om het traject door te zetten. Zeker als de leeftijd van achttien wordt bereikt, is het lastig om toezicht te houden. Jongeren zijn dan bij wet volwassen. Maar het komt ook voor dat jongeren meer- of een andere vorm van hulp nodig hebben.”

Voor de 18-jarige Fati geldt dat niet. Inmiddels werkt de jongvolwassene vier dagen in de keuken en gaat hij op de overige dagen naar school. Dat Fati een werk- en leertraject heeft gevonden, wil echter niet zeggen dat hij rustig achterover kan leunen. “Ik heb behoorlijk wat achter de rug”, aldus Fati. “Hopelijk kan ik mijn ervaring gebruiken om anderen die nu in dezelfde situatie zitten, te helpen.” Hij glimlacht. “Dat is mijn droombaan: hulpverlener worden.”

Het 200 Banenplan duurt nog tot november 2016 en wordt uitgevoerd door het Instellingenberaad Jeugdzorg Noord-Holland. De provincie reserveerde 2 miljoen euro om de werkgelegenheid onder jongeren in Noord-Holland te bevorderen.

[gss gallery type=”slideshow” ids=”12623,12624,12625,12627,12626″]