200 Banenplan: van horeca tot techniek

Bijna veertig mensen zijn afgekomen op de bijeenkomst van het 200 Banenplan Midden- en Zuid-Kennemerland in Heemskerk. Het 200 Banenplan is bedoeld voor jongeren die door diverse omstandigheden hulp nodig hebben bij het vinden van een baan. Dit zijn doorgaans jongeren die school voortijdig hebben verlaten of niet over een startkwalificatie beschikken (een diploma havo, vwo of mbo niveau 2). Doel is om in 2016 minimaal 200 (jeugdzorg)jongeren aan een baan te hebben geholpen.
Het project is in april 2014 van start gegaan. Van de 79 aanmeldingen in regio Midden- en Zuid-Kennemerland, waar de gemeente Velsen onder valt, zijn 22 projecten succesvol afgerond en zijn 32 projecten nog in uitvoering. Het 200 Banenplan duurt nog tot november 2016 en wordt uitgevoerd door het Instellingenberaad Jeugdzorg Noord-Holland. De provincie reserveerde 2 miljoen euro om de werkgelegenheid onder jongeren in Noord-Holland te bevorderen.

Lees het hele verhaal op rtvseaport.nl