Een blik op Velsen in 2025

Een blik op Velsen in 2025
Inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek over de toekomst van Velsen. Foto: RTV Seaport / Netty Struijs

Hoe maken we Velsen nog sterker? Hoe staat het met Rauw aan Zee? En welke innovaties spelen er rond Techport? Tijdens de drukbezochte bijeenkomst ‘Toekomst van Velsen’ in het Telstarstadion zijn inwoners, politici en ondernemers dinsdagavond het gesprek aangegaan over de toekomstige invulling van de gemeente.

Om deze toekomstvisie verder richting te geven, deden de bijna honderd belangstellenden mee aan diverse workshops. Waar wonen, werken en ontspannen we in 2025? Om daar een antwoord op te kunnen geven, ontwikkelde de gemeente de Visie op Velsen 2025. Het document werd nauw ontwikkeld met de inbreng van de gemeenschap van Velsen en bestaat uit de structuurvisie en de Strategische Agenda ‘Energiek en Innovatief naar 2016′. Om een extra stimulans aan deze visie te geven, formuleerde het college bovendien vijf impulsen voor 2014 tot 2018. Deze impulsen komen voort uit vier prioriteiten zoals genoemd in de strategische agenda.

Hoewel Velsen uit zeven kernen bestaat, is de Visie op Velsen vooral op IJmuiden gericht. Michel Buhrs, deskundige op het gebied van citymarketing, ziet dit juist als een kracht. “Het lijkt me een goede keuze om op IJmuiden te focussen. Je kunt onmogelijk alle facetten binnen een gemeente onder de aandacht brengen. Constantie is belangrijk voor zowel het behoud als het aantrekken van bewoners, bedrijven en bezoekers naar de gemeente.”

Een ander bezwaar, voornamelijk vanuit bewoners, is dat de visie weinig concreets bevat. Volgens wethouder Ronald Vennik (PvdA) is dat echter een bewuste keuze. “Als je een specifieke richting uitstippelt, belemmer je tegelijkertijd ideeën voor ondernemers.”

Ook locoburgemeester Annette Baerveldt erkent dat het lastig is om een droombeeld van de gemeente om te zetten in concrete acties. “De Visie op Velsen vormt daarin een belangrijke leidraad. Als college hebben we met de visie ingezet op het onderwerp ‘kennisrijk werken in Velsen’, waar verbinding met de regio en innovatie-ontwikkeling bijvoorbeeld belangrijke pijlers zijn.” Baerveldt benadrukt dat we ook trots mogen zijn op de resultaten die tot nu toe zijn behaald. Ze doelt op onder meer het verbreden van het technisch onderwijs in Velsen en het project IJmuiden Rauw aan Zee.

Volgens de locoburgemeester is het droombeeld echter nog niet binnen handbereik. Mede om die reden is de Visie op Velsen gericht op de samenwerking met andere gemeenten, zoals IJmond, maar ook Zaandam en Amsterdam. Wethouder Vennik vult aan: “Of we het geschetste droombeeld halen, is van veel factoren afhankelijk. We hebben elkaar nodig.”