Een blik op Velsen in 2025

Hoe maken we Velsen nog sterker? Hoe staat het met Rauw aan Zee? En welke innovaties spelen er rond Techport? Tijdens de drukbezochte bijeenkomst ‘Toekomst van Velsen’ in het Telstarstadion zijn inwoners, politici en ondernemers dinsdagavond het gesprek aangegaan over de toekomstige invulling van de gemeente.

Om deze toekomstvisie verder richting te geven, deden de bijna honderd belangstellenden mee aan diverse workshops met als hoofdvraag ‘Waar wonen, werken en ontspannen we in 2025?’ Locoburgemeester Annette Baerveldt erkent dat het lastig is om een droombeeld van de gemeente om te zetten in concrete acties. Maar, benadrukt ze, ‘we mogen ook trots zijn op de resultaten die tot nu toe zijn behaald.’

Lees het volledige verhaal op rtvseaport.nl.