Bewoners zijn houding overheid HOV zat

De afgelopen weken is de ergernis van de belangengroepen van inwoners tegen het HOV-tracé verder opgelopen. Het bestuur van de gemeente Velsen negeert de rechtsgang in hun ogen. “Wij hebben altijd aangegeven dat wij niet tegen HOV zijn in Velsen, maar wel tegen het tracé over de oude spoorbaan”, licht woordvoerder Aad van der Aar namens de belangengroepen toe. “De gemeente Velsen respecteert de inwoners en de rechterlijke macht niet: zij gaan gewoon door alsof er niets aan de hand is. Dat maakt heel veel mensen onrustig en moedeloos.” Volgens een woordvoerder van de gemeente Velsen doet het bestuur niets wat in strijd is met het huidige bestemmingsplan. “De werkzaamheden die nu worden uitgevoerd vallen onder de voorbereidende werkzaamheden voor áls de uitspraak van de Raad van State positief zou zijn. Dan kunnen we namelijk meteen aan de slag.”