Bewoners zijn houding overheid HOV beu

Bewoners zijn houding overheid HOV beu
RTV Seaport / Ron Pichel

De afgelopen weken is de ergernis van de belangengroepen van inwoners tegen het HOV-tracé verder opgelopen. Het bestuur van de gemeente Velsen negeert de rechtsgang in hun ogen. 

“Wij hebben altijd aangegeven dat wij niet tegen HOV zijn in Velsen, maar wel tegen het tracé over de oude spoorbaan”, licht woordvoerder Aad van der Aar namens de belangengroepen toe. “De gemeente Velsen respecteert de inwoners en de rechterlijke macht niet: zij gaan gewoon door alsof er niets aan de hand is. Dat maakt heel veel mensen onrustig en moedeloos.”

Van der Aar noemt enkele voorbeelden: “De werkzaamheden bij Westerveld zijn begonnen, informatieavonden gaan, ondanks verzoek van inwoners om dit na de uitspraak van de rechter te doen, gewoon door en zijn incompleet. Er zitten nog heel wat haken en ogen aan dit hele gebeuren.”

Volgens een woordvoerder van de gemeente Velsen doet het bestuur niets wat in strijd is met het huidige bestemmingsplan. “De werkzaamheden die nu worden uitgevoerd vallen onder de voorbereidende werkzaamheden voor áls de uitspraak van de Raad van State positief zou zijn. Dan kunnen we namelijk meteen aan de slag.”

De zegsman bevestigt dat er vergunningen zijn aangevraagd. “Maar daar geven we als gemeente pas een definitieve klap op na de uitspraak van de Raad van State. Indien de uitspraak negatief voor ons uitvalt, kijken we op dat moment opnieuw wat we kunnen doen. We doen alles zodanig dat het niet in strijd is met het bestemmingsplan zoals het er nu ligt.”