Deze 11 Velsenaren zijn Koninklijk onderscheiden

Deze 11 Velsenaren zijn Koninklijk onderscheiden
Foto: RTV Seaport / Netty Struijs

Zojuist zijn tijdens de Lintjesregen 2014 in het Stadhuis Velsen elf Velsenaren onderscheiden. Tien daarvan zijn vanaf nu Lid in de Orde van Oranje Nassau, één iemand Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De uitreikingen waren live te zien op RTV Seaport.

De volgende Velsenaren zijn onderscheiden door Burgemeester Franc Weerwind:

De omschrijving bevat een beknopte samenvatting

de heer R.A. de Boer

Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer De Boer is vanaf 1992 vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Hij was allereerst plaatsvervangend opstapper van de reddingsboot van het reddingsstation IJmuiden; later werd hij opstapper en bemanningslid van de PR-reddingboot Johanna Kouisa. De heer De Boer heeft deelgenomen aan 116 acties, waarbij 144 mensen veilig aan wal werden geholpen.

mevrouw A.W. Bol-Verdonk

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mw. Bol-Verdonk is vrijwilliger van het Rode Kruis afdeling Velsen. Vanaf 1995 verzorgt ze bij de vijf zorgcentra handwerkactiviteiten. Alle vrijwilligers die bij deze activiteiten behulpzaam zijn worden ook door haar begeleid. Zij organiseert daarvoor maandelijks een bijeenkomst waar alle knelpunten en kansen worden besproken en ervaringen en ideeën uitgewisseld. Ook woont mevrouw regiovergaderingen van het Rode Kruis bij. Daarnaast organiseerde ze diverse uiteenlopende activiteiten voor het Rode Kruis en zorgcentra.

de heer J.C.C. Poppe

Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Poppe is vanaf 1993 vrijwilliger bij het reddingsstation IJmuiden van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in de functie van plaatsvervangend opstapper van de reddingboot. Nadat hij in 1995 de FRBT opleiding (Fast Rescue Boat Traning) in Schotland had gevolgd werd hij ingeschreven als opstapper. Als opstapper is hij op de hoogte van de werking van de systemen aan boord en helpt hij met het onderhoud van het materiaal, het boothuis en het bemanningsverblijf. De heer Poppe heeft deelgenomen aan 100 acties, waarbij 124 mensen veilig aan wal werden geholpen.

de heer A.M. Hammerstein

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Hammerstein was opleider, examinator en schipper van het wachtschip Stella Maris in Rotterdam. Daarnaast was hij nationaal commissaris van de opleiding zeilen. In deze hoedanigheid heeft hij zich op nationaal niveau ingezet om de eisen van de zeildiploma’s bij de zee verkennerij meer in overeenstemming te brengen met de eisen van de zeilscholen en de ANWB/Watersportverbond. De heer Hammerstein was medeoprichter van de vereniging Exploitanten Benzinestations, voorzitter van de afdeling tankstations, lid van het hoofdbestuur van de BOVAG, voorzitter en bestuurslid van de Stichting Uitvoering Bodemsanering.

De heer Hammerstein is vrijwilliger bij de voetbalvereniging Telstar. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de opzet en samenstelling van de Raad van Commissarissen.

De heer Hammerstein is medeoprichter, bestuurslid en woensdagavondcommissaris van de watersportvereniging Yachtclub Seaport IJmuiden. De heer Hammerstein was jaren lang verantwoordelijk voor de indeling van de deelnemende zeilboten, het uitzetten van de te zeilen route en een veilige start. Verder zorgt hij nog steeds dat de nodige adverteerders belangstelling hebben voor het clubblad.

De heer Hammerstein is mede oprichter van het zeilevenement De Ronde om Noord-Holland. De YSY Ronde zoals de Ronde nu heet, is in 16 jaar uitgegroeid tot een jaarlijks evenement met meer dan 250 deelnemende schepen en meer dan duizend opvarenden. De heer Hammerstein werft de sponsoren en geeft de organisatie adviezen.

De heer Hammerstein vervult op zakelijk gebied vele belangrijke bestuur en adviesfuncties waarbij hij altijd veel aandacht heeft voor zijn medemens. De heer Hammerstein is voor velen een rots in de branding, die steeds het doel voor ogen houdt en zoekt naar oplossingen met respect voor de andere partij.

de heer P. Iskes

Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Iskes heeft zich jarenlang ingezet als bevelvoerder voor de vrijwillige brandweer, post Velsen-Zuid. Hij heeft in die hoedanigheid jarenlang leiding gegeven aan een brandweerploeg. De heer Iskes was verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitruk, verkenning, inzet en nazorg. Bij de uitruk en inzet had hij niet alleen te maken met brandbestrijding, maar ook met technische hulpverlening, waterongevallen en gevaarlijke stoffen. Voor de heer Iskes was het vanzelfsprekend dat een effectieve incidentbestrijding alleen mogelijk is als de inzetbaarheid van het personeel en materieel adequaat geregeld is.

de heer P.A. de Jong

Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer De Jong is vanaf 1960 vrijwilliger van Zwemvereniging Velsen. Iedere week geeft hij zwemles aan de kinderen van de gemeente Velsen en omstreken. Daarnaast zorgt hij ervoor dat er voldoende vrijwilligers aanwezig zijn, hij int de contributies, verzorgt de attenties voor de vrijwilligers en voert verschillende overleggen met de andere zwemverenigingen. De heer De Jong verricht op hoge leeftijd nog allerlei vrijwillige werkzaamheden, zoals klaverjasavonden in Zeewijk. De heer De Jong is vrijwilliger in de R.K. Parochie IJmuiden. Hij brengt en haalt de parochianen voor de kerkdiensten, is collectant en brengt het parochieblad rond. Hij is een zeer gezien persoon; hij heeft voor iedereen een vriendelijk woord en alle deelnemers aan de activiteiten voelen zich altijd van harte welkom. Er wordt nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan.

de heer B. Kurpershoek en mevrouw S.A.M. Kurpershoek- de Vries

Leden in de Orde van Oranje Nassau

De heer Kurpershoek en mevrouw Kurpershoek zijn sinds 1996 vrijwilliger bij de speeltuin Zeewijk. In 1997 werden zij beheerder. In de periode maart tot en met september is de speeltuin iedere dag open. De heer en mevrouw Kurpershoek regelen de dagelijkse zaken van de speeltuin. Ze regelen de administratie en de inkoop van het winkeltje. Ze staan ook in het winkeltje en zorgt dat de snacks worden bereid. De kinderen kunnen er o.a. snoep, koek, chips en frisdranken kopen. De opbrengsten uit de verkoop van het winkeltje en de donaties worden gebruikt om de speeltoestellen en de speeltuin te onderhouden. In het winkeltje worden ook muco-aapjes, muziekdoosjes en beertjes verkocht; de opbrengst daarvan doneert de heer Kurpershoek aan het eind van elk jaar aan de Cystic Fibrosis stichting.

mevrouw M.C.J. van Schie

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mw. Van Schie was hulpverlener bij het opvanghuis De Heideberg. Samen met een andere zuster bedacht zij een plan om hulp te bieden aan mensen en met name vrouwen in nood buiten alle tijdrovende structuren van het welzijnswerk om (formulieren, verwijzingen, administratie). Mw. Van Schie gaf yogales en schilderles. Ook verzorgde zij de maaltijden. In deze jaren heeft mw. Van Schie samen met mw. Strates, die ook vandaag wordt onderscheiden, 1825 mensen opgevangen en verzorgd. Mw. Van Schie is vrijwilligster bij het buurthuis Het Terras. Eén van de activiteiten is de Open Tafel. Elke woensdag bereiden mw. Van Schie en mw. Strates een maaltijd. Mw. Van Schie bezoekt mensen van de R.K. Parochie van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Eén keer in de week gaat ze voor in een gebedsviering. Na deze viering is er een gezellige bijeenkomst met koffie.

de heer G.R. Spanjaard

Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Spanjaard is vrijwilliger bij de stichting OIG/IHD. Deze stichting verzorgt ontspanningsactiviteiten voor mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking. Daarnaast verricht de stichting vervoersdiensten voor mensen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. De heer Spanjaard is chauffeur op een van deze bussen. Hij haalt gebruikte kleding en huisraad op, zoekt het uit en zorgt dat dit in een verkoopruimte weer aan de man gebracht wordt. De heer Spanjaard is bestuurslid van de bridgevereniging Het Terras. Hij verzorgt het rekenprogramma voor de uitslagen, is aanwezig tijdens de wedstrijden, regelt de inrichting van de zaal en brengt de uitnodigingen rond. De heer Spanjaard was teamleider bij de R.K. Voetbalvereniging Velsen. Hij ontving o.a. de scheidsrechters, regelde het wedstrijdformulier, communiceerde met de reservespelers en onderhield de contacten met de coaches en het bestuur. De heer Spanjaard verrichte technische onderhoudswerkzaamheden bij het Zee- en Havenmuseum. De heer Spanjaard heeft ook werkzaamheden verricht voor schoolvoetbalteams, was vrijwilliger bij de katholieke Arbeidersjeugd, lid van de oudervereniging en klaar-over bij de Sint Franciscusschool.

mevrouw M.C. Strates

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mw. Strates heeft veel vrijwilligerswerk verricht op de school van haar kinderen. Ook verrichte ze voor haar zangkoor allerlei activiteiten. Mw. Strates is vrijwilligster geweest in De Heideberg. De Heideberg was een huis voor mensen in geestelijke nood, die in hun werk, gezin en relaties waren vastgelopen. Dag en nacht was mw. Strates in de weer met mensen uit alle lagen van de bevolking. De gasten verbleven drie weken in De Heideberg. Mw. Strates gaf Zen-meditaties en ochtendgym. Ook verzorgde zij de maaltijden. In deze jaren heeft mw. Strates samen met mw. Van Schie, die ook vandaag wordt onderscheiden, 1825 mensen opgevangen en verzorgd. Mw. Strates is vrijwilligster bij buurthuis Het Terras. Eén van de activiteiten is de Open Tafel. Elke woensdag bereidt mw. Strates en mw. Van Schie een maaltijd voor. Mw. Strates is ook enkele jaren de beheerster van Het Terras geweest. Mw. Strates bezoekt mensen van de R.K. Parochie van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Eén keer in de week gaat ze voor in een gebedsviering.