GL-bestuur wil dat fractie raadszetels afstaat

GL-bestuur wil dat fractie raadszetels afstaat

Het bestuur van GroenLinks Velsen wil dat de Velsense GroenLinks-fractie haar zetels in de gemeenteraad afstaat. De motie van wantrouwen tegen GroenLinks-wethouder en lijsttrekker Wim Westerman was volgens het bestuur ‘de druppel die de emmer deed overlopen’.

Tegen de twee raadsleden is een terugroepprocedure gestart. “Het bestuur heeft er vanaf het begin voor gekozen om de problemen zoveel mogelijk intern te houden en op te lossen, om daarmee Ernst Merhottein en Reina de Haan niet te beschadigen,” stelt het bestuur. “Maar de motie van wantrouwen tegen wethouder Wim Westerman van 6 februari 2014 was voor het bestuur van GroenLinks Velsen de druppel die de emmer deed overlopen. Het bestuur GroenLinks Velsen acht het in het belang van de partij nu krachtig in te grijpen.”

De algemene ledenvergadering van GroenLinks beslist in twee bijeenkomsten over de terugroepprocedure. Eerder vandaag kondigde de fractie aan uit de coalitie te stappen.