Bestuur GroenLinks Velsen neemt afstand van motie

Bestuur GroenLinks Velsen neemt afstand van motie

Het bestuur van GroenLinks Velsen wil niets te maken hebben met de motie van wantrouwen van de Velsense GroenLinks-fractie. Dat schrijft het bestuur in een persbericht.

“Het bestuur betreurt deze gang van zaken. Er lijkt een duidelijke relatie te zijn met de discussie die eerder is gevoerd over de positie van de zittende raadsleden in de raadsperiode 2014-2018,” schrijft het GroenLinks-bestuur. “In de algemene ledenvergadering van november 2013 van GroenLinks Velsen hebben beide raadsleden  zich op eigen initiatief teruggetrokken van de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 19 maart aanstaande.”

“Daarnaast constateert het bestuur dat het merendeel van de bezwaren van de fractie zaken betreffen waarbij beide raadsleden  zelf bestuurlijk betrokken waren en er destijds mee hebben ingestemd.”

Het bestuur van GroenLinks Velsen geeft aan afstand te nemen van de motie en zegt volledig achter wethouder Westerman te staan en daarin gesteund te worden door het provinciale en landelijke bestuur van GroenLinks.

Dinsdagmiddag diende de Velsense GroenLinks-fractie een motie van wantrouwen in tegen de eigen wethouder.