Tata plan Heracless – Groen Staal

Tata plan Heracless – Groen Staal
© Tata Steel


Tata Steel wil in de toekomst ‘groen staal’ gaan maken. Daar is het plan Heracless – Groen Staal voor geschreven. De eerste stappen voor realisatie zijn nu gezet. Ook inwoners van Velsen zijn er bij betrokken.

De provincie Noord-Holland steunt dit plan van harte en heeft een belangrijke rol in de vergunningen voor Tata. Nu heeft Tata een conceptnotitie ingediend (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) voor de Milieu Effect Rapportage. In de notitie staan de plannen, de verschillende scenario’s die Tata gaat onderzoeken en welke (gezondheids)effecten op de omgeving die het bedrijf wil onderzoeken. De gemeente Velsen heeft eerder dit jaar op het concept gereageerd.

Participatieavonden in juni

Op 25 en 27 juni waren er participatie-avonden in het stadion van Telstar. Er waren mensen van Tata bij, van de provincie Noord-Holland, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Rijkswaterstaat om vragen van deelnemers te beantwoorden. De meeste vragen gingen over de gezondheid voor inwoners van de regio. Eén van hen zei daarover: “Groen staal stelt mij niet gerust. Ik wil dat er meer aandacht is voor onze gezondheid, onze kwaliteit van leven.” De gespreksleider hoorde dat ‘de communicatie vanuit Tata Steel nog te technisch en procesmatig wordt ingestoken.’

Milieueffectrapportage eind 2024

De volgende stap voor het project Heracless – Groen Staal is de uitwerking van de Milieu Effect Rapportage. Hierin onderzoekt Tata Steel de milieueffecten van het project en de impact daarvan op de leefomgeving. De rapportage wordt t.z.t. beoordeeld door de provincie Noord-Holland; waarschijnlijk tegen het eind van dit jaar.