Laatste raadsvergadering voor zomer over jaarstukken en voorjaarsnota

Laatste raadsvergadering voor zomer over jaarstukken en voorjaarsnota

Vanavond 4 juli vindt de laatste gemeenteraadsvergadering plaats van het politieke seizoen. In deze vergadering staan de jaarstukken van 2023 en de voorjaarsnota voor 2024 centraal. Via RaadspleinTV wordt de hele vergadering live uitgezonden (Ziggo kanaal 37, KPN 1490). Daarnaast is de vergadering te volgen via een liveblog op rtvseaport.nl

De vergadering begint donderdag al om 17.00 uur met de jaarstukken, gevolgd door een pauze en vervolgens de algemene beschouwingen. Tijdens deze sessie zullen de fracties hun visie delen over de toekomstige begroting en hun ambities voor 2025. De fracties geven aan welke concrete ambities, doelen en prioriteiten ze hebben voor 2025. Vervolgens gaan de fracties kort met elkaar in debat over de algemene beschouwingen. Na een debat zal de raad stemmen over de voorjaarsnota, die de financiële koers voor de komende jaren bepaalt.

Inwoners welkom
Inwoners van Velsen zijn welkom om de vergadering bij te wonen of deze te volgen via de gemeentewebsite en RTV Seaport. Dit is de laatste vergadering voor de zomerstop, waarna de raadzaal zal worden verbouwd. De volgende sessies zijn gepland voor 12 september. Meer informatie is beschikbaar op www.velsen.nl/gemeenteraad.

Nieuwsbrief van de raad
Na iedere raadsvergadering verschijnt er een nieuwsbrief van de raad. Hierin staat een terugblik op de raadsvergadering, een vooruitblik naar de komende sessies en andere actualiteiten en nieuwtjes vanuit de raad. Via de website van de gemeenteraad kunt u zich aanmelden. De nieuwsbrief komt dan in uw mail. https://www.velsen.nl/nieuwsbrief-van-de-raad

RaadspleinTV zendt de hele vergadering live uit op TV (Ziggo kanaal 37, KPN 1490) en Facebook. Daarnaast is de vergadering te volgen via een liveblog op rtvseaport.nl