Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 30 mei 2024

Liveblog: Raadsvergadering gemeente Velsen 30 mei 2024

Welkom bij de liveblog van weer een nieuwe raadsvergadering van de gemeente Velsen. Voor de bijlagen die bij deze vergadering horen klikt u hier. Hieronder vindt u de live uitzending zodat u direct mee kan kijken. Onder de livestream kunt u de agenda van de avond lezen en als u hier klikt leest u de hoogtepunten van de avond live mee via de liveblog.

Agenda

1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 april 2024
5 Ingekomen stukken
6 Wijziging GR Schoolverzuim en VSV (voortijdig schoolverlaten) 2024
7 Zienswijze Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
8 Zienswijze Verordening Financieel Beheer Spaarnwoude
9 8e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
10 Actieplan Velsen-Noord
11 Programmaplan Klimaat & Duurzaamheid
12 Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen
13 Zienswijze concept Regionaal plan opvang asielzoekers Kennemerland en locatiekeuzeopvang asielzoekers 2025-2026
14 Verlenging tijdelijk wethouder
15 Belofte steunfractieleden dhr. Blokland (CDA) en dhr. Krid (PvdA)
16 Benoeming wethouder
17 Sluiting

Liveblog

De vergadering is geopend.

Inspreker Dhr. van Dée spreekt in betreffende Situatie omtrent IJmond werkt, omgang werknemers/processen.

Agendapunt 6: Wijziging GR Schoolverzuim en VSV (voortijdig schoolverlaten) 2024

Agendapunt 6 is unaniem besloten.

Agendapunt 7: Zienswijze wijziging Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied

Agendapunt 7 is unaniem besloten.

Agendapunt 8: Zienswijze Verordening Financieel Beheer Spaarnwoude

Agendapunt 8 is unaniem besloten.

Agendapunt 9: 8e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond

Agendapunt 9 is unaniem besloten.

Agendapunt 10: Actieplan Velsen-Noord

Agendapunt 10 is unaniem besloten.

Agendapunt 11: Programmaplan Klimaat & Duurzaamheid

Agendapunt 11 is met 2 stemmen tegen aangenomen.

Agendapunt 12: Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen

Agendapunt 12 is unaniem besloten.

Agendapunt 13: Zienswijze concept Regionaal plan Kennemerland opvang asielzoekers en locatiekeuze opvang asielzoekers 2025-2026

Amendement 7 van 2024 Actualisatie regioplan

De vergadering is kort geschorst.

De vergadering is heropend.

Amendement 7 van 2024 is met de meeste stemmen tegen verworpen.

De vergadering is geschorst.

De vergadering is heropend.

Agendapunt 13 is met 16 stemmen tegen verworpen.

Agendapunt 14: Verlenging tijdelijk wethouder

Agendapunt 14 is unaniem besloten.

Agendapunt 15: Belofte steunfractieleden dhr. Blokland (CDA) en dhr. Krid (PvdA)

Agendapunt 16: Benoeming wethouder

Met de meeste stemmen voor is dhr. Nijemanting benoemd tot wethouder.

De vergadering is gesloten.

Bijlagen

Raadsvoorstel Wijziging GR Schoolverzuim en VSV (voortijdig schoolverlaten) 2024

Raadsvoorstel Zienswijze wijziging Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied

Raadsvoorstel Zienswijze Verordening Financieel Beheer Spaarnwoude

Raadsvoorstel 8e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond

Raadsvoorstel Actieplan Velsen-Noord

Raadsvoorstel Programmaplan Klimaat & Duurzaamheid

Raadsvoorstel Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen

Amendement 7 van 2024 Actualisatie regioplan

Raadsvoorstel Zienswijze concept Regionaal plan Kennemerland opvang asielzoekers en locatiekeuze opvang asielzoekers 2025-2026

Raadsvoorstel Verlenging tijdelijk wethouder

Raadsvoorstel Benoeming wethouder