Mensenhandel in Velsen: cijfers 2023

Mensenhandel in Velsen: cijfers 2023
© RTV Seaport / Lotje Eikelboom

Vorig jaar kreeg de gemeente melding van 23 gevallen / vermoedens van mensenhandel. Het is moeilijk om te onderzoeken, maar Velsen doet wat ze kan.

Wat is mensenhandel?

Dat is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van iemand, met gebruik van dwang en met het doel deze persoon uit te buiten. Het kan gaan om seksuele-, arbeids- of criminele uitbuiting, én om gedwongen orgaanverwijdering. Velsen probeert alle vormen van mensenhandel te voorkomen, te signaleren en te stoppen, en om passende ondersteuning en nazorg te geven aan slachtoffers.

2023: wat deed Velsen?

De Velsense aanpak kent vier onderdelen:

a) voorkomen, door bewustwording. Dat gebeurde onder andere via de grote foto’s op Plein 1945 begin vorig jaar (artikel op Seaport https://www.rtvseaport.nl/2023/01/20/fotos-mensenhandel-plein-1945/).

b) signaleren: door voorlichting te geven aan beroepskrachten in allerlei organisaties en binnen de gemeente zelf; dat gaat in 2024 door. Gezamenlijke controles, bijvoorbeeld met het haventeam en hulpverleners van Scharlaken Koord, helpen daarbij.

c) stoppen: hoe lastig dat ook is. Mensen melden mensenhandel of vermoedens daarvan niet makkelijk.

d) ondersteuning en zorg voor slachtoffers: hierin wordt nauw samengewerkt met HVO Querido. Beroepskrachten krijgen hier ook informatie over.

2023: 23 gevallen van mensenhandel

In het afgelopen jaar kwamen er 23 meldingen binnen van vermoedens van mensenhandel bij de gemeente. Daarvan waren er 16 zo concreet, dat ze konden worden onderzocht. Bij 5 meldingen ging het om arbeidsuitbuiting, bij 8 om seksuele uitbuiting en bij 3 om criminele uitbuiting. Al deze meldingen zijn onderzocht, maar in geen enkel geval kwam het nog tot een voltooid strafrechtelijk onderzoek. Dat is niet bijzonder. Onderzoek naar signalen van mensenhandel is complex en duurt vaak lang.

De meeste gevallen vonden plaats in IJmuiden en Velsen-Noord, maar ook in Velserbroek en Driehuis lopen onderzoeken.

Vermoed u mensenhandel? Meld het!

Als u vermoedens heeft van mensenhandel, dan kunt u dit online en anoniem melden: https://www.meldmisdaadanoniem.nl/anoniem-melden.

Wie denkt dat er sprake is van ondermijnende criminaliteit kan hier terecht: https://www.meldeenvermoeden.nl/ Denk aan drugshandel, witwassen of fraude.