Komst AZC Santpoort-Zuid: stand van zaken

Komst AZC Santpoort-Zuid: stand van zaken
RTV Seaport / Sjoerd Dekker

Velsen onderzoekt of er in Santpoort-Zuid een asielzoekerscentrum kan komen. Er is veel gebeurd, maar het onderzoek daarnaar is nog niet klaar.

Velsen heeft de opdracht van het Rijk om asielzoekers langdurig op te vangen. De gemeente liet haar oog vallen op de locaties Handgraaf of sportpark De Elta in Santpoort-Zuid en laat dat onderzoeken door Adviesbureau Sweco. Ondertussen hield Velsen contact met inwoners en andere belanghebbenden – zij mochten zeggen wat ze van dat idee vinden. Velsen zegt het zo: “Het participatieniveau is raadplegen, niet meebeslissen”. De beslissing ligt bij de gemeenteraad.

Bewoners raadplegen

Hoe raadpleegde Velsen de inwoners? Op allerlei manieren: via een klankbordgroep (136 leden), inwonersavonden, en door nieuwsbrieven, te vinden op www.samenspelvelsen.nl. Via een enquête onder de leden van de klankbordgroep, om zorgen en aanbevelingen op te halen, én een enquête onder inwoners van Santpoort-Zuid, voor aanvullingen en suggesties. Er waren startbijeenkomsten met de klankbordgroep (81 leden aanwezig), om uit te leggen wat de gemeente doet: de opdracht van de raad, het onderzoek naar de locatie, de resultaten van de enquête en het participatietraject. Er was een digitale bijeenkomst, om alle belanghebbenden dezelfde informatie te geven. Voor mensen die niet digitaal vaardig zijn, was er een aparte bijeenkomst. En tot slot was er een bezoek aan 2 AZC’s: in Amsterdam en Oegsgeest, met een rondleiding en uitleg. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met andere betrokkenen, zoals SV Terrasvogels, en Stichting Samen Santpoort-Zuid.

Minder asielzoekers, kleinere locatie

Het aantal op te vangen asielzoekers is verlaagd van 250/300 naar 200. De locatie kan dus kleiner worden dan bedacht. Dit verandert de opdracht voor adviesbureau Sweco, en daar hebben ze wat tijd voor nodig. Eerder was Sweco met vijf verschillende locaties gekomen. Naast Handgraaf en De Elta waren dat Waterloo in Driehuis, de Maasstraat in IJmuiden en de Grote Buitendijk in Velserbroek. Die komen nu misschien ook (weer) in beeld.

Plannen voor de korte termijn

Het Sweco rapport is dus nog niet klaar, evenals het participatieverslag met de adviezen van de klankbordgroep. Dit betekent dat de slotdag met de klankbordgroep opschuift (was 25 mei). De beeldvormende sessie met de raad schuift door van ‘voor de zomer’ naar ‘september’.