Herstel Wüstelaan Santpoort-Noord duurt langer

Herstel Wüstelaan Santpoort-Noord duurt langer

In april zijn er herstelwerkzaamheden begonnen aan het asfalt en de riolering aan de Wüstelaan in Santpoort-Noord. Helaas heeft het werk enige vertraging opgelopen vanwege de hoge grondwaterstand. Tot eind mei zal er verkeershinder zijn en worden er omleidingen ingesteld.

Voortgang werkzaamheden
Het werk aan de rotonde en de Wüstelaan tot aan de kruising met de Burgemeester Enschedélaan is inmiddels afgerond. De werkzaamheden ter hoogte van de kruising Wüstelaan met Velserhooftlaan is ook grotendeels afgerond. De aannemer streeft er naar om het wegdek rond Hemelvaartsdag te dichten.

Maar voor het laatste gedeelte van het riool is de aannemer nog tot ongeveer eind mei bezig. Het gaat om het stuk Wüstelaan vanaf huisnummer 87 tot en met de kruising met de Johan van Beemlaan. Dit loopt twee weken uit op de planning doordat het grondwater nog te hoog staat. Tijdens het werk is de kruising afgesloten voor het verkeer.

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de website van gemeente Velsen: velsen.nl/herstelwerkzaamheden-wustelaan-santpoort-noord