Wel of geen verbinding A8-A9?

Wel of geen verbinding A8-A9?
© Provincie Noord-Holland

De gemeente Velsen betaalt al jaren mee aan plannen om de A8 te verbinden met de A9, maar twijfelt of het daarmee door moet gaan. Ze legt de vraag voor aan de gemeenteraad.

Al sinds de jaren ’50 zijn er plannen gemaakt en stappen gezet om de A8 te verbinden met de A9. Even zo vaak liggen de plannen weer stil. Bijvoorbeeld door geldgebrek, zoals in de jaren ’70 door de oliecrisis. Op dit moment houdt het Rijk de hand ook stevig op de knip, en kijken de betrokken gemeenten met angst en beven naar hun krimpende begrotingen.

UNESCO erfgoed en duurste plan

De plannen schieten ook niet echt op. Verschillende varianten lopen dwars door de Stelling van Amsterdam, een voormalige verdedigingslinie die de status van UNESCO erfgoed heeft. En daar hoor je van af te blijven, vinden velen. Anderen – die veel last hebben van toegenomen verkeer, stank- en geluidsoverlast – snakken juist naar een goede oplossing, evenals het bedrijfsleven.

Eén variant, het zogenaamde Landschapsplan, snijdt niet door de stelling van Amsterdam, maar is ook peperduur. En het Rijk wil niet, en de provincie en de gemeenten kúnnen die geschatte 900 miljoen niet opbrengen. Hoe nu verder?

Nog eens kijken, zegt de Provincie

De Provincie wil nu twee varianten nader bekijken: variant 2 (aanpassing huidige route via N203) en variant 7 (het Oost-alternatief, rondweg langs Kreekrijk). Kunnen die niet worden ‘geactualiseerd’, oftewel opnieuw bekeken worden op de gevolgen voor veiligheid, leefbaarheid, doorstroming en financiën? Misschien vinden we zo een nieuwe, ‘robuuste oplossingsrichting’, aldus de provincie.

Velsen twijfelt

Voor Velsen is dit bericht reden om nog eens met de raad over dit onderwerp in gesprek te gaan. De gemeente betaalt sinds 2022 elk jaar 162.000 euro aan de plannen, en heeft er in totaal 2,1 miljoen euro voor gereserveerd. Maar nu de financiën zó onder druk staan, en het college twijfelt of de bereikbaarheid van de IJmond wel beter wordt, wil ze in gesprek met de raad. Want er zijn genoeg andere plannen waar dat geld de komende jaren voor gebruikt zou kunnen worden. Weer is het laatste woord er nog niet over gezegd.