Nieuwe functie Dwarsligger als Huis van de Wijk

Nieuwe functie Dwarsligger als Huis van de Wijk

Buurtcentrum de Dwarsligger heeft sinds een tijdje een nieuwe naam, namelijk Huis van de Wijk. Naast deze nieuwe naam en functie heeft de gemeente plannen om het gebouw een nieuwe vorm te geven. Achter de schermen wordt al hard gewerkt aan het definiëren wat het zijn van een huis van de wijk voor de Dwarsligger betekent.

Om te beginnen vragen we ons af: hoe is een huis van de wijk anders dan een buurtcentrum? Daarvoor spreken we Carolina van der Aa, strategisch manager bij Welzijn Velsen. Zij legt uit dat het belangrijkste is dat de inwoner centraal staat, helpt met het geven van invulling en ook ruimte krijgt voor eigen initiatieven. Bovenal is het belangrijkste dat het huis van de wijk een plek is waar mensen binnen kunnen lopen voor een kop koffie en zich thuis kunnen voelen. Een woonkamer van de wijk.

Naast de Dwarsligger, wordt er ook gewerkt aan een huis van de wijk rondom de Stek in Velsen-Noord. Maar die zal er anders uit zien, want een huis van de wijk zal nergens hetzelfde zijn. Er bestaat geen vast blauwdruk voor een huis van de wijk die op elke locatie kan worden overgenomen. Het is echt belangrijk dat de inwoners zelf invulling geven aan deze betekenis.

En om op te halen waar de mensen uit de wijk behoefte aan hebben, wordt een participatietraject uitgewerkt door de gemeente en partners. Ook moet het gebouw worden aangepakt. Tijdens de raadssessie van 18 april werd daar over nagedacht. RaadspleinTV maakte een samenvatting van de raadsessie, bekijk die via deze link.