Uitkomst vragenlijst AZC Santpoort-Zuid

Uitkomst vragenlijst AZC Santpoort-Zuid
© RTV Seaport / Sjoerd Dekker

Vluchtelingen opvangen in de gemeente? Prima, zeggen veel mensen in Santpoort-Zuid. Maar hier zo’n grote opvang, nee, liever niet. Ze maken zich zorgen over de leefbaarheid en veiligheid.

Ruim 2600 volwassen inwoners van Santpoort-Zuid en 46 omwonenden uit Santpoort-Noord kregen een vragenlijst over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum (AZC) op de Handgraaf en De Elta. Iets meer dan 40% gaf antwoord (iets meer dan duizend mensen dus), en gaf ook suggesties & aandachtspunten mee aan de gemeente. Er deden ongeveer even veel vrouwen als mannen aan mee, en de meeste van hen zijn tussen de 45 en 75 jaar oud (64%).

Samengevat

Het komt erop neer, dat ongeveer de helft van deze mensen (49%) in Santpoort-Zuid (laten we daar voor het gemak even over spreken) het goed vindt dat de gemeente asielzoekers opvangt, en dat ongeveer 30% daar neutraal tegenover staat. Wel hebben veel mensen (50%, en vooral jongeren) negatieve ervaringen met asielzoekers, dus staan ze er niet om te springen.

Driekwart is niet blij met de mogelijke plekken: de Handgraaf of De Elta. Hoe dichterbij ze daar bij wonen, hoe negatiever ze er over zijn. 14% van deze mensen vindt het trouwens wél een goede zaak, dat daar een AZC komt.

De meeste zorgen die mensen hebben, gaan over leefbaarheid& schaalgrootte, en over veiligheid. Ze vinden 200 asielzoekers in hun dorp te veel. Een kleinere opvang (50 tot maximaal 100 mensen) kan op meer steun rekenen. Beter voor de integratie van de asielzoekers, voor de leefbaarheid en het groen kan behouden blijven.

Daarnaast hebben ze zorgen over hun veiligheid en angst voor overlast. Ze zien vluchtelingen met psychische problemen voor zich, en hebben het liefst gezinnen in de opvang, vrouwen en kinderen. Zinvolle dagbesteding vinden ze belangrijk, en integratie.

De Santpoorters willen dat er onderzoek wordt gedaan naar mogelijke andere plekken voor de opvang, en zijn niet tevreden over de manier van werken van de gemeente, met name de communicatie. De rapporten over de vragenlijsten kunt hier lezen: Enquête en Open Antwoorden.

Bezoeken aan AZC’s

Over dat laatste: de gemeente is met inwoners van Santpoort-Zuid (vermoedelijk de klankbordgroep) naar twee AZC’s in Nederland geweest. Deze maand (april) zijn er nog bijeenkomsten met de klankbordgroep en op 25 mei is de slotdag met deze groep.

Planning

De planning richting gemeenteraad is als volgt: in juni beeldvormende sessies, met een presentatie van de resultaten van het participatietraject én de ruimtelijke verkenning. In september een adviserende sessie, en in november een oordeelsvormende sessie, waarna eind november de gemeenteraad een besluit neemt. Of die planning behaald wordt, is natuurlijk de vraag.