Informatieavond grondwateroverlast

Informatieavond grondwateroverlast
© Aangeleverd

Op maandag 8 april organiseert gemeente Velsen een informatieavond over de grondwateroverlast. De avond start om 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis en duurt tot 21.00 uur.

Gemeente Velsen heeft onafhankelijk adviesbureau Aveco de Bondt bereid gevonden om een presentatie te geven. Op basis van meetgegevens en data wordt u geïnformeerd over de situatie van afgelopen winter, de wateroverlast en of er op dit moment iets gedaan kan worden aan de hoge grondwaterstand. Ook schetst Aveco de Bondt de toekomstige ontwikkelingen in het kader van de klimaatverandering, en plaatst de afgelopen winter in perspectief. Tot slot licht Aveco de Bondt de wettelijke verantwoordelijkheden toe in het grondwaterbeheer.

Gemeente Velsen licht toe welke maatregelen er al genomen zijn en hoe de gemeente omgaat met maatregelen in de toekomst. De avond staat onder leiding van een onafhankelijke dagvoorzitter. Na de presentatie is er ruimte om vragen te stellen. Hiervoor zijn onder meer wethouder Marie-Thérèse Meijs, experts van gemeente Velsen en Rijnland aanwezig.

Aanmelden
Om te weten hoeveel inwoners we kunnen verwachten, vragen we u zich aan te melden voor de informatieavond. Dit kan via de website samenspelvelsen.nl.