Luister terug: Miranda Hogendoorn te gast bij Kijk in de Wijk

Luister terug: Miranda Hogendoorn te gast bij Kijk in de Wijk

In de uitzending van Kijk in de Wijk op zaterdag 23 Maart ging Marlenne in gesprek met
Miranda Hogendoorn, schrijfster van haar pas uitgegeven boek “ Spin in welk Web?” op 29
februari jl. Zij doet haar verhaal over haar eigen ervaringen na haar herseninfarct op haar
41ste jaar.
In het eerste deel introduceerde Miranda zichzelf; geboren en getogen in IJmuiden. Welke
opleidingen ze heeft gevolgd, en waar ze stages heeft gelopen. Hoe ze afwisselend in de
advocatuur, bij Rijkswaterstaat en ministeries heeft gewerkt als management assistente. En
hoe op 26 februari 2019 haar leven abrupt veranderde. Ze werd met vreemde klachten voor
onderzoek naar het ziekenhuis werd gebracht.
1
In het tweede en slot deel vertelde ze hoe na diverse onderzoeken toch weer naar huis
werd gestuurd. Totdat de neuroloog haar belde en met het bericht dat hij iets had gezien. Ze
moest hiervoor diverse onderzoeken ondergaan, totdat uiteindelijk de oorzaak aan het licht
kwam. Na haar opname werd een map met info meegegeven waarmee ze haar revalidatie
proces probeerde op te pakken. Maar ze vond er weinig informatie in voor haar
leeftijdsgroep. Doordat haar moeder een jaar later ook een hersen infarct kreeg wilde ze
onderzoeken of men geen familiair verband kon aantonen. Die was er niet: Ze had gewoon
pech. Voor ouderen zijn er behandeltrajecten. Voor jongeren niet echt. Maar hoe vind je de
weg dan weer terug? Hierdoor heeft ze besloten over haar persoonlijke ervaringen een
boek te schrijven, met aanvullend Tip en Tricks. Maar hoe schrijf je een boek? En Deze en
meerdere onderwerpen kwamen in dit interview aan de orde. Luister hieronder het hele
interview terug!
De eerst volgende uitzending van Kijk in de Wijk is op zaterdag 30 Maart a.s. van 10:00 tot 12:00
uur met in het tweede uur een interview bij RTV Seaport van vaste gast John v. Opijnen met als
gast Anneke van der Molen voorzitter van wijkplatform iJmuiden-zuid. Met als onderwerpen de
leefbaarheid in IJmuiden zuid, drugsoverlast en Pont tot Park.