Raadsessies over Pont tot Park, Huis van de Wijk, duurzaamheid en grote projecten

Raadsessies over Pont tot Park, Huis van de Wijk, duurzaamheid en grote projecten
© Aangeleverd door Gemeente Velsen

Vanavond 14 maart heeft de gemeenteraad weer zes raadsessies. De sessies starten om 19.30 uur. De samenvatting van de raadsessies bekijk je via RaadspleinTV. Deze is donderdagnacht na de sessies op de RTV Seaport website te zien.

De onderwerpen op een rijtje:

 • Van Pont tot Park (19.30 – 21.00 uur raadzaal)Deze sessie gaat over de ambities bij de invulling (ontwikkelperspectief) van de gebiedsvisie van Pont tot Park. De raad kan adviseren wat ze belangrijk vindt bij de inrichting van een deelgebied van Pont tot Park.
 • Traject toekomst Huis van de Wijk De Dwarsligger (19.30 uur – 21.00 uur Schoonenbergzaal)De raad wordt in deze sessie geïnformeerd over het traject om van het buurthuis De Dwarsligger een Huis van de Wijk (HvdW) te maken. Een HvdW is een buurtvoorziening waarin het initiatief van de inwoner centraal staat. Daarnaast heeft het een belangrijke ontmoetingsfunctie en kunnen inwoners er terecht voor dienstverlening door professionele organisaties, spreekuren, taaleducatie, etc.
 • Nota risicomanagement en weerstandsvermogen (19.30 uur – 21.00 uur Rooswijkzaal)
  De nota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt geactualiseerd. Deze nota gaat over het beleid hoe om te gaan met financiële risico’s en het vermogen om tegenvallers op te vangen. In deze sessie krijgt de raad een beeld van de inhoud van de nieuwe nota risicomanagement en weerstandsvermogen. De sessie is beeldvormend. 
 • Routekaart mobiliteit (21.30 uur -23.00 uur raadzaal)
  In 2024 staat er veel te gebeuren op het gebied van mobiliteit. Het college werkt aan verschillende dingen tegelijk, zoals maatregelen voor verkeersveiligheid, de tweede pont, goed OV, betere fietsinfra, elektrisch rijden en een robuust wegennet. Om overzicht te scheppen in al deze activiteiten is de ‘Routekaart Mobiliteit Velsen’ opgesteld. Tijdens deze sessie krijgt de raad informatie over de routekaart.
 • Programmaplan Klimaat & Duurzaamheid 2025-2030 (21.30 uur – 23.00 uur Schoonenbergzaal)
  Tijdens deze beeldvormende krijgt de raad informatie over het programmaplan klimaat & duurzaamheid voor de periode, 2025-2030. De vijf pijlers uit het programma (CO2-neutraal, circulair, klimaatbestendig, natuur en een duurzame organisatie) worden besproken.
 • Aanwijzen grote projecten (21.30 uur – 23.00 uur Rooswijkzaal)
  De raad wil meer sturing geven op grote projecten. Vorig jaar is de leidraad grote projecten vastgesteld. Hierdoor zijn er heldere afspraken tussen college, raad en ambtelijke organisatie over de positie van de raad bij grote projecten. Tijdens deze sessie wordt de raad gevraagd om een oordeel te geven over de criteria waarmee projecten worden beoordeeld en eventueel als groot project worden gezien.

Alle sessies zijn in het gemeentehuis aan het Plein 1945. De sessies zijn ook live te volgen (en terug te kijken) via velsen.notubiz.nl/live.