Minder restafval, lagere kosten

Minder restafval, lagere kosten
© RTV Seaport / Lotje Eikelboom

Een bonus van 20 euro (één keer), 38% minder restafval, 28% meer groente-, fruit- en tuinafval (GFT), 37% minder plastic, blik en drinkpakken. Goed gedaan Velsenaren! De gemeente is trots op je!

Vroeger leverde elke Velsenaar 206 kilo restafval in. Dat wordt misschien 159 kilo met het nieuwe tarief, dacht de gemeente, maar het werden er maar 144 het afgelopen jaar! En het percentage afvalscheiding steeg van 62% naar 71%. Nog niet iedereen doet dus al mee.

Sluiproutes

Sommige inwoners gebruiken ‘sluiproutes’ om van hun restafval af te komen. Ze doen het bijvoorbeeld in kleine zakjes en stoppen die in de klepjes voor zwerfafval van de containers die op straat staan. Of ze dumpen hun volle zakken er gewoon naast. Daar let Velsen extra scherp op, de komende tijd. Er waren vorig jaar veel meldingen van gedumpt afval. Tot 1 juni waren het er 16, daarna wel 53. Let op: één dumping kan meerdere keren gemeld worden, dus precieze cijfers zijn niet duidelijk.

Nog meer actie

De gemeente gaat dit jaar langs in postcodegebieden waar nog veel restafval wordt ingeleverd en het afval scheiden minder goed gaat, om te kijken hoe ze dit kunnen verbeteren. Verder pakt Velsen de plekken waar gedumpt wordt aan; sneller het afval weghalen (als er afval staat, zetten mensen er gauwer afval bij), en misschien kunnen de containers worden opgevrolijkt met kunst of beschildering.

Wij afvalvrij’ in Velserbroek

Bij 600 woningen in de Maadbuurt in Velserbroek zijn Velsen en HVC met een proef begonnen om erachter te komen wat bewoners nodig hebben om hun afval nog beter te scheiden en om sowieso minder afval te krijgen. De aftrap was een opruimdag in de buurt. Twintig bewoners hebben zich aangemeld om mee te denken in een buurtpanel.

Plastic, blik en drinkpakken Zeewijk

Sinds 2 jaar zamelt HVC in Zeewijk plastic, blik en drinkpakken in bij de flats. Die resultaten worden binnenkort bekeken – hoe heeft het gewerkt, en wat heeft het opgeleverd? En hoe gaat dat in de toekomst?

Kortom – afvalscheiding en afvalvermindering is in volle gang en gaat steeds beter!