Gemeente vraagt feedback op Actieplan Velsen-Noord

Gemeente vraagt feedback op Actieplan Velsen-Noord
RTV Seaport/Sjoerd Dekker

Van de redactie

De leefbaarheid in Velsen-Noord verbeteren. Dat is het doel van het Actieplan Velsen-Noord. Gemeente Velsen werkt samen met verschillende partijen aan een actieplan waarmee er op korte en lange termijn verbetering moet komen. Voordat dat plan definitief wordt, roept de gemeente inwoners op om te reageren op het conceptplan.

In 2022 begonnen de eerste afspraken met woningcorporaties, daarna zijn er allerlei gesprekken met zorg- en welzijnspartijen, andere maatschappelijke partners en bewoners geweest. Alle informatie die de gemeente sindsdien verzameld heeft, is omgezet naar een concept voor het actieplan. En dat concept wordt nu gedeeld.

Reageren tot 1 maart
Tot 1 maart 2024 kunnen inwoners reageren op het actieplan. Zij kunnen aangeven of ze het eens zijn met het plan, verbeteringen zien of juist nieuwe ideeën hebben. Reageren kan online via samenspelvelsen.nl. Zie project Actieplan Velsen-Noord voor meer informatie. Mensen die niet in de gelegenheid zijn om online te reageren, kunnen bellen naar 140255 en een geprinte versie ontvangen.

Uitvoering actieplan
Vanaf 1 maart wordt ook deze feedback verwerkt in het definitieve Actieplan Velsen-Noord. Daarna zal het plan in mei van dit jaar aanboden worden gemeente de raad. Als de raad het goedkeurt, start de uitvoering direct.