Energietoeslag 2023 in aantocht

Energietoeslag 2023 in aantocht
© Pixabay

Herziene versie

Kreeg u vorig jaar energietoeslag van de gemeente? Dan krijgt u die dit jaar misschien wéér. Lees hieronder hoe het zit.

Inwoners van Velsen met een inkomen tot 120% van de bijstand krijgen de energietoeslag 2023 uitgekeerd: een bedrag van 800 euro. De Velsenaren die 25 euro per maand méér inkomen hebben, krijgen een energietoeslag van 500 euro. Zo hoopt Velsen nog meer mensen met een smalle beurs te helpen met hun (gestegen) energierekening.

Wie krijgt het geld automatisch?

De volgende groepen krijgen het geld automatisch overgemaakt:
1. mensen met een inkomen tot 120% van de bijstand die vorig jaar ook energietoeslag kregen van de gemeente Velsen;
2. Velsenaren die een uitkering krijgen van de gemeente;
3. Velsenaren die een aanvullende ‘inkomensondersteuning ouderen’ krijgen van de Sociale Verzekeringsbank.
Al deze mensen hoeven de energietoeslag niet aan te vragen.

Wie moet de toeslag aanvragen?

Misschien had u in november 2023 wel een inkomen tot 120% van de bijstand, of maximaal 25 euro méér, maar heeft u vorig jaar geen energietoeslag gekregen. Dan moet u wél een aanvraag indienen. Het formulier komt op 22 januari op de website van Velsen te staan; aanvragen kan tot en met 31 mei van dit jaar.

Wie krijgt de toeslag niet?

Dat zijn vier groepen:
1. mensen die 18, 19 en 20 jaar oud zijn;
2. studenten met een studie waarvoor je studiefinanciering kunt krijgen;
3. mensen die alleen maar met een briefadres bekend zijn bij de gemeente;
4. mensen die geen eigen energieaansluiting hebben en betalen.

Meer informatie

Alle informatie over de energietoeslag staat op https://www.velsen.nl/energietoeslag-voor-lage-inkomens. Daar staat ook wat u moet doen als u uw energierekening niet kunt betalen.