Wéér ‘waternood’ in de IJmond: in Velsen-Noord lopen de kelders onder

Wéér ‘waternood’ in de IJmond: in Velsen-Noord lopen de kelders onder

NH Nieuws / Thomas Jak

Twee of drie keer per dag pompt Velsen-Noorder Gerrit Ausma zijn kelder leeg. Want als het zo regent als de laatste tijd, staat die onder een laag water van soms wel 30 centimeter. En dan te weten dat die ellende nu al zo’n tien jaar (!) aan de gang is…  

“We kwamen rond 2013 achter dit probleem’, zegt Gerrit. In die tijd werd het riool in de Hagedisstraat gerenoveerd. Al vrij snel richtte hij samen met buurtbewoners de groep Droge Kelders Velsen-Noord op. 

Na gesprekken met de gemeente heeft die toen op verschillende plekken in de buurt peilinstrumenten neergezet, om het waterpeil te kunnen meten. Maar of daar ook iets mee gebeurt, weet Gerrit niet.

Hij vraagt zich af: “Wanneer gaat de gemeente in actie komen om die bodemwaterstand naar beneden te brengen?” .

‘Gemeente: Drainage aanleggen is niet aan de orde’
We meten in deze wijk sinds 2011 met 2 grondwatermeetstations (peilbuizen). De peilbuizen staan door de hele gemeente, die gebruiken we om de grondwaterstanden in de gaten te houden. Bij langdurig hoge grondwaterstanden en daardoor structureel grondwateroverlast, kunnen we besluiten maatregelen te nemen. Denk hierbij aan het aanleggen van een drainagebuis. Dit is de verantwoordelijkheid van de gemeente.

De aanleg van drainage is hier niet aan de orde, gemiddeld is het grondwaterpeil hier ruim 1,20 meter onder maaiveld en dan is dit niet nodig. Wat meespeelt bij drainage is dat je hiermee ook water afvoert dat je in droge perioden graag in de bodem vast wil blijven houden.

Dat er in natte perioden water in de kruipruimte staat, komt voor en dat is niet erg. Dit najaar hebben we allemaal gemerkt dat het extreem veel geregend heeft, dat zorgt tijdelijk voor een hoge grondwaterstand en dan gebeurt dit op veel plekken.

Dat er water in kelders staat, is absoluut niet fijn. Maar de verantwoordelijkheid voor een waterdichte kelder die bestand is tegen verandering in de grondwaterstand, ligt niet bij de gemeente. De huiseigenaar is hier verantwoordelijk voor.