Protest over AZC in Santpoort-Zuid: “Strategie van verdeel en heers”

Protest over AZC in Santpoort-Zuid: “Strategie van verdeel en heers”
Protest Santpoort-Zuid

NH Nieuws / Thomas Jak

Zo’n honderd inwoners van Santpoort-Zuid verzamelden zich gisteravond bij brasserie De Boemel om te protesteren tegen de gemeente Velsen. De gemeente organiseerde daar een informatieavond over een toekomstig asielzoekerscentrum. Maar ze hanteert een strategie van ‘verdeel en heers’, vinden Fokko Ringersma en Rob Rutten van de Stichting Samen Santpoort-Zuid, de stem van tientallen Santpoorters.

Op twee informatieavonden, gisteren en vandaag, zijn 150 mensen uitgenodigd. Allemaal buren van de beoogde locaties: het naast elkaar gelegen Handgraaf en sportpark De Elta. Maar de rest van de drieduizend inwoners van Santpoort-Zuid hebben recht op dezelfde informatie, vinden de demonstranten.

“Juist direct omwonenden hadden zich nog niet aangemeld voor de klankbordgroep”, legt wethouder Sander Smeets uit. Er zou geen nieuwe informatie zijn. Deze avond was om de groep directe buren bij te praten, en ze uit te nodigen zich aan te melden voor die klankbordgroep. 

Die klankbordgroep, met inwoners van het dorp, wordt gesprekspartner van de gemeente over alles dat met het toekomstige AZC te maken heeft.

‘Niet tegen opvang’

Over de bijeenkomst zelf waren de meningen verdeeld. “Er was geen plenaire boodschap, we konden vragen stellen aan wethouder Sander Smeets, iemand van het COA en gemeenteambtenaren. Maar die vertelden wat we al wisten”, zegt buurman George van Krugten. Hij was één van de 75 genodigden.

“Ik kan me niet voorstellen dat deze bijeenkomst een bijdrage heeft geleverd aan het democratische proces”, zegt een buurman, die nog grapt dat hij zijn toegangsbewijs ‘beter had kunnen doorverkopen aan één van de demonstranten hier.’

Buurvrouw Berthe vond de informatie-avond overigens wél prettig. “Nu konden de buurtbewoners écht met hun zorgen terecht, zonder dat een luide minderheid zo’n bijeenkomst kan kapen.”

“Dit alles wil trouwen helemaal niet zeggen dat wij per definitie tegen opvang zijn”, zegt Samen Santpoort-Zuid-bestuurslid Rob Rutten. “Maar wel kleinschalig en op de juiste manier.”