Definitief ontwerp vastgesteld voor herinrichting Driehuizerkerkweg

Definitief ontwerp vastgesteld voor herinrichting Driehuizerkerkweg

Bron: Gemeente Velsen

De rijbaan van de Driehuizerkerkweg tussen de rotonde Van den Vondellaan en Waterloolaan en het kruispunt Nicolaas Beetslaan is toe aan vervanging. Het ontwerp voor de herinrichting is eerder gedeeld met direct betrokkenen. Met hulp van een klankbordgroep en na een inspraakperiode zijn op verschillende plekken in het ontwerp (kleine) wijzigingen doorgevoerd. Dit heeft de gemeente geholpen een goede afweging te maken voor het definitieve ontwerp.

Wat gaat er gebeuren?
De Driehuizerkerkweg wordt opnieuw ingericht. De wegindeling wordt op een aantal punten gewijzigd. In het ontwerp is rekening gehouden met parkeren op de stoep en de rijbaan wordt in de hele straat even breed gemaakt en voorzien van snelheidsremmende maatregelen. Rondom de school wordt de standaard schoolzone-inrichting doorgevoerd die bij alle schoolomgevingen wordt toegepast. De maatregel zorgt voor een adviessnelheid van 15km/h. Daarnaast worden klimaatadaptieve (hitte- en waterstress) maatregelen doorgevoerd door; stenige vlakken te vergroenen met grote plantvakken in combinatie met bomen, extra aanplant van laanbomen en het vergroten van alle boomspiegels. Regenwater wordt gescheiden afgevoerd richting de wadi aan de Duin en Kruidbergerweg. Ook vervangen we de openbare verlichting door energiezuinige LED verlichting.

Start werkzaamheden
Als alles volgens plan verloopt starten de werkzaamheden in het 3e kwartaal van 2024 (juli-augustus-september). Omwonenden van de Driehuizerkerkweg worden daarover tijdig per brief geïnformeerd.

Een volledige beschrijving van de herinrichting is te lezen op velsen.nl/herinrichting-driehuizerkerkweg-driehuis