Strandtent in zorgen: Heerenduinweg verandert in waterballet

Strandtent in zorgen: Heerenduinweg verandert in waterballet

NH Nieuws / Thomas Jak

Al jarenlang verschijnt er in de winter een enorme plas water aan het einde van de Heerenduinweg, waar de weg een T-splitsing maakt met IJmuiderslag. Dit jaar is die plas groter dan ooit. Fietsers en auto’s durven nu niet allemaal meer het kruispunt over. Iets verderop ligt strandtent Beach Inn en eigenaar Didier de Bie vreest dat de plas hem gasten kost. Hij zoekt een oplossing, die er voorlopig niet lijkt te komen.

De Heerenduinweg richting het Kennemerstrand van IJmuiden glooit en loopt aan het einde een beetje naar beneden. “Het is het allerlaagste punt van IJmuiden”, weet De Bie. En dat blijkt: elke winter weer vormt zich er een grote plas water, dwars over de autoweg en het fietspad.

“Maar dit jaar lag de plas water er eerder dan anders, eind zomer al”, graaft een IJmuidense die er bijna elke dag wandelt in haar geheugen. Haar grijze krullen wapperen in de wind. En dat niet alleen: “Hij is ook veel groter dan normaal.” Dat merkt De Bie ook. “Het heeft de laatste tijd veel meer geregend dan normaal rond deze tijd.”

Dat is te merken in zijn strandtent, De Beach Inn. Om daar te komen móéten automobilisten en fietsers langs het waterballet van de T-splitsing Heerenduinweg-IJmuiderslag. Aan de IJmuiderslag parkeren ze hun auto en via een slingerweggetje komen ze in de gezellige strandtent, die het hele jaar open is.

De Bie: “Als het regent, is het sowieso minder druk. Maar een deel van de bezoekers durft het kruispunt niet meer over. Zij keren daar de auto en gaan naar een andere tent. “

Gemeente onderkent het probleem
Vorige week ging hij om tafel met de gemeente Velsen. Hij wil graag dat er iets gebeurt, want het punt is nu ook hartstikke gevaarlijk, vindt De Bie. Zeker voor automobilisten: “Als je met iets te veel snelheid door de plas gaat, zie je niets door het opspattende water.”

De gemeente onderkent het probleem, dat al jaren speelt. Ze probeert dan ook mee te denken over oplossingen, merkt De Bie. De weg is bijvoorbeeld op een aantal punten al aangepast. Het water wegpompen zou niet zo makkelijk zijn.

Volgens de strandtenteigenaar is er een andere oplossing genoemd: “Er zou een buis getrokken kunnen worden van het kruispunt naar één van de watertjes dichtbij.”

Maar ook daar zou een probleem mee zijn, weet hij: “Het is wel Natura 2000-gebied… Misschien zou het beter zijn als ze het asfalt op de Heerenduinweg wat ophogen”, oppert hij. Voorlopig moeten fietsers en automobilisten het doen met oranje-witte pionnetjes die De Bie zelf langs de plas gezet heeft. “Ik hoop dat dat nog een beetje helpt om mensen over het kruispunt te begeleiden.”

Gemeente: ‘Natuurwetgeving zit in de weg’

Een woordvoerder: “Het is technisch eenvoudig oplosbaar, maar het botst met de natuurwetgeving. De natuurbeheerders willen niet dat er water wordt afgevoerd uit het gebied en in de berm groeien beschermde en zeldzame orchideeën.”

Bovendien is het beschermd gebied, zegt de gemeente. “Het graven van sloten is op deze plek bijvoorbeeld ook niet toegestaan vanwege de beschermende flora die op deze plek in de bermen groeit.”

De gemeente zit dan ook met de handen in het haar: “De gemeente verwacht dat de overlast in de toekomst verder gaat toenemen omdat de winters steeds natter worden, het strand breder wordt en in de verdere toekomst de zeespiegel stijgt.”

Oplossingen

“Er zijn nu twee oplossingsrichtingen: alles ophogen (wegen, fietspaden en parkeerterrein) of het verlagen van de grondwaterstand. Beide zijn kostbaar. De door ons gewenste oplossing is het maken van een afvoer naar het binnenmeer. Het grondwateroverschot kan dan worden afgevoerd naar het binnenmeer, zonder dat de natuur daar ernstige gevolgen van ondervindt. Voor het maken van deze afvoer moeten we dan een buis door het duin boren.

Gemeente Velsen gaat nogmaals onderzoeken of hiervoor opnieuw een vergunning aangevraagd kan worden. De huidige situatie levert immers steeds meer overlast op en is risicovol voor weggebruikers.”

In 2002 probeerde Velsen dat ook al voor elkaar te krijgen, maar het Ministerie van LNV en zelfs de Raad van State oordeelden toen dat het niet mocht, meldt de woordvoerder.

Er zijn al maatregelen genomen

 “Een aantal jaar geleden onder meer een dikke asfaltlaag bovenop de huidige asfaltlaag van de fietspaden aangebracht om deze op te hogen.

Daarnaast is omstreeks 2002 een pompgemaal geplaatst die het water rondpompt. Het voert geen water af uit het gebied. Het water wordt verpompt naar het zuiden in het duingebied van Natuurmonumenten. Ondergronds stroomt het water weer terug naar het IJmuiderslag. Hiermee wordt voorkomen dat het grondwater nog hoger komt te staan.

Verder is er drainage aangelegd om het water naar het pompgemaal te transporteren en om het parkeerterrein zijn slootjes gemaakt. Met de langdurige en grote hoeveelheid neerslag van de afgelopen periode valt hier echter niet tegenaan te pompen.”