Omgevingsvisie 2040: woningbouw

Lotje Eikelboom

Donderdag 16 november ging de raadsessie over woningbouw in Velsen. RTV Seaport was erbij en sprak erover met MaartenJan Hoekstra van GroenLinks en Tineke van Ombergen van Velsen Lokaal. Belangrijkste discussiepunt was de grond van RKVV. Er komt een tweede sessie over.

De Omgevingsvisie 2040 Velsen gaat ook over woningbouw. Belangrijkste vraag: waar kan de gemeente bouwen? De locaties worden ingedeeld in categorieën. Een A-locatie is heel kansrijk, een B-locatie is een soort reserve en een C-locatie is problematisch.

Schuiven met categorieën

Het voorstel is om:

  • de locatie Grote Buitendijk van categorie B naar A te schuiven (omhoog);
  • de locatie Kustplaats IJmuiden van A naar B te schuiven (omlaag);
  • de locatie RKVV Velsen (voetbalterrein) van B naar C te schuiven (omlaag).

De Grote Buitendijk was al eerder punt van discussie. Belemmeringen toen waren de snelweg met herrie en verlies van uitzicht voor omwonenden. Volgens MaartenJan Hoekstra kan een goede groene geluidswal veel problemen wegnemen. Zoiets is bij Amersfoort goed gelukt. En, benadrukt hij, we hebben wel woningnood. Dan moet je soms wat groen opofferen. Tineke van Ombergen: “De actiegroep of werkgroep van toen wordt bij alle besluitvorming betrokken. We beginnen weer van de grond af aan.” MaartenJan hoopt in samenspraak een heel mooie uitbreiding van de Velserbroek te kunnen realiseren.

Kustplaats IJmuiden: deze bouwlocatie is inmiddels kansloos. Tineke van Ombergen: “Het Rijk gaat de (aangespoelde) grond in erfpacht uitgeven voor de hoofdprijs. Dan wordt het erg moeilijk.” Daarnaast speelt de stikstofproblematiek mee.

RKVV Velsen is het grootste discussiepunt. MaartenJan: “Het college laat zien dat gedegen onderzoek of je RKVV Velsen ten zuiden van Groeneveen kunt huisvesten, vier jaar duurt. Zónder dat je weet of dat gaat lukken. Het is Bijzonder Provinciaal Landschap, daar kun je niet zomaar aan de slag. Bovendien moet je zo’n woningbouwproject openbaar aanbesteden. En in de Dorpsdialoog Driehuis hebben we toegezegd, dat we tot 2030 niks zouden doen op die velden; daar kun je nu niet zomaar van afstappen.” Tineke van Ombergen ziet dat anders: “Het koersdocument Omgevingsvisie 2040 is leidend, níet de dorpsdialoog. Bovendien staat in die dialoog, dat er over te praten valt als het nodig is. Dat is een opening.” Zij denkt dat je ook in vooroverleg met de provincie kunt gaan; dat onderzoek hoeft misschien geen 4 jaar te duren. Bovendien heeft ze twijfels over de cijfers die vandaag gepresenteerd werden.

Conclusie: de discussie is nog lang niet klaar. Er komt een volgende sessie over, met nieuwe cijfers. Er is dan geen inspraak mogelijk, de raad bespreekt e.e.a. onderling. Wordt vervolgd!

Klik op de link naar de terugblik van Raadsplein TV over het onderwerp: https://www.youtube.com/watch?v=x-93WLlIX0w