Archeologie: graven in Driehuis

Archeologie: graven in Driehuis
Afbeelding aangeleverd

Liggen er (bijzondere) heel oude dingen begraven achter Huis ter Hagen, aan de Zuidoostrand van Driehuis? De komende weken gaan we dat merken: er wordt vanaf 20 november archeologisch onderzoek gedaan, een week lang.

Er zijn bouwplannen voor de zuidoostrand van Driehuis, achter serviceflat De Luchte en woonzorgcentrum Huis ter Hagen. De gemeenteraad van Velsen heeft het stedenbouwkundig plan daarvoor vastgesteld. Het laatste woord is daar nog niet over gezegd, want niet iedereen is er blij mee. Maar nu gaat er iets bijzonders gebeuren! Er wordt namelijk archeologisch onderzoek gedaan.

23 proefsleuven

Op 23 plekken gaat een graafmachine zogeheten proefsleuven maken van 25 bij 4 meter. De grond wordt voorzichtig, laag voor laag afgeschaafd tot het niveau waarop er sporen of vondsten zichtbaar kunnen worden. Er is al eerder bureau- en veldonderzoek gedaan, en daaruit bleek dat er misschien wel behoorlijk oude dingen (of sporen) te vinden zijn: uit de periode van het Neolithicum – van 11000 tot 3000 jaar vóór Christus – tot aan de Vroege Middeleeuwen, van ongeveer het jaar 500 tot 1000.

Praktische kant: hekken

Woensdag 15 november, vanaf 07.30 uur, komt er een aantal hekken te staan – in blauw op het plaatje. De projectcoördinator Openbare Ruimte van Heijmans is daarbij aanwezig. Wandelaars en andere gebruikers kunnen dan een tijdje niet op het terrein – met excuus van het Projectteam Zuidoostrand Driehuis.
Op maandag 20 november komt de graafmachine tussen 07.30 en 08.30 uur via de Lodewijk van Deijssellaan op het terrein. Er kan tijdens de werkzaamheden wat geluidshinder zijn voor direct omwonenden.
Na een week is het graven gedaan. Als de sleuven weer netjes zijn opgevuld en het onderzoek is afgerond, gaat het terrein weer open. Daar volgt dan nog nader bericht over.

Eventuele vragen kunnen naar info@zuidoostrand-driehuis.nl.