Raad spreekt vanavond over opvang vluchtelingen, hondenbelasting, bibliotheken en meer

Raad spreekt vanavond over opvang vluchtelingen, hondenbelasting, bibliotheken en meer

Aangeleverd

Vanavond 19 oktober vinden weer raadsessies plaats. De sessies starten om 19.30 uur. De samenvatting van de raadsessies bekijk je via RaadspleinTV. Deze is donderdagnacht na de sessies op de RTV Seaport website te zien. Vrijdag om 9 uur ’s ochtends en 21 uur ’s avonds is de uitzending te zien op Seaport TV (Ziggo kanaal 37, KPN 1490).

Opvang vluchtelingen op de lange termijn (19.30u-23.00 Raadzaal)
Er zijn deze avond twee sessies over de opvang van vluchtelingen op de lange termijn. De raad gaf het college de opdracht om voor de lange termijn (na 2024) op zoek te gaan naar geschikte duurzame landlocaties voor de opvang van vluchtelingen. Het gaat om de opvang van Oekraïnse vluchtelingen, statushouders en asielzoekers. De opdracht was om in dit onderzoek in eerste instantie in te zetten op locaties De Elta en Handgraaf in Santpoort-Zuid.

In september was er een sessie waarin de raad zich door het college heeft laten informeren over de stand van zaken. De raad kreeg informatie over hoeveel vluchtelingen er in Velsen zijn, waar ze worden ondergebracht, hoe locaties worden gezocht etc. De raad wil goed op de hoogte blijven hoe de opvang van vluchtelingen gaat. Tijdens die sessie had de raad veel vragen die inmiddels beantwoord zijn.
De eerste sessie van vanavond is een vervolg van de sessie in september. De raad heeft om een extra sessie gevraagd om nog enkele vragen te kunnen stellen zodat ze een goed beeld over de opvang heeft.

Na deze sessie volgt meteen nog een sessie over hetzelfde onderwerp. Met de val van het kabinet is het niet zeker welk wettelijk kader er voor gemeenten komt om de opvang van vluchtelingen te realiseren. De raad heeft aangegeven dat het college desondanks door moet gaan met het zoeken naar geschikte opvanglocaties. Tijdens deze adviserende sessie wil het college met de raad in gesprek over de randvoorwaarden voor het onderzoek naar locaties op het land voor de lange termijn. Het college gaat met het advies (kaders) aan de slag en komt dan vervolgens met een raadsvoorstel. In dat voorstel staat de opdracht vanuit de raad beschreven voor het onderzoek naar een duurzame opvanglocatie op land. Als de raad akkoord is met dit voorstel dan kan het college aan de slag met het zoeken naar opvanglocaties.

Tussenevaluatie uitvoering armoedevisie (19.30u-21.00u Schoonenbergzaal)
In het najaar van 2020 heeft de raad besloten wat de gemeente gaat doen met betrekking tot armoede en schulden voor de periode 2020-2024. We willen niet alleen de problemen aanpakken als ze al zijn ontstaan maar ook proberen te voorkomen dat mensen in armoede en schulden terechtkomen. De raad bespreekt in deze sessie met de wethouder hoe het tot nu toe gaat met de plannen.

Notitie bouwstenen IJmond-MRA agenda (19.30u-21.00u Rooswijkzaal)
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het informele samenwerkingsverband van 30 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam.

De MRA werkt aan een nieuwe vorm van de MRA agenda. De IJmond gemeenten kunnen input aanleveren en hebben gezamenlijk een notitie gemaakt. In deze sessie kan de raad een reactie geven op de notitie. Met de input gaan de colleges in de IJmond verder werken aan het voorstel.

Hondenbelasting (21.30u – 23.00u Schoonenbergzaal)
De raad heeft aan het college gevraagd om een discussienota te maken over het wel of niet afschaffen van de hondenbelasting. Veel gemeenten hebben namelijk de hondenbelasting afgeschaft. In deze sessie vertelt de wethouder onder andere wat er gebeurt met de hondenbelasting. De raad wil graag informatie over de hondenbelasting zodat in november, bij de behandeling van de begroting, kan worden gekeken of de hondenbelasting wel of niet wordt afgeschaft.
Regeling versterking bibliotheken (21.30u-23.00u Rooswijkzaal)

De Bibliotheek Velsen merkt dat steeds meer mensen de bibliotheek bezoeken. Mensen gaan hier heen om samen te komen, om hulp te vragen, te werken, te studeren, of om boeken en informatie op te zoeken. De overheid wil ervoor zorgen dat de bibliotheek toegankelijk blijft voor iedereen, zowel nu als in de toekomst. In 2025 verandert de rol van de gemeente, van het promoten van de bibliotheek naar het verzekeren van toegang tot de bibliotheek voor iedereen. Om dit te realiseren is er een financiële regeling opgesteld, genaamd de SPUK-regeling, waar gemeenten samen met de bibliotheken een aanvraag voor kunnen indienen. De voorwaarde is dat de gemeente 20% van de kosten bijdraagt. In deze sessie kan de raad bespreken wat ze van deze financiële bijdrage vindt. Het definitieve besluit wordt genomen tijdens de raadsvergadering op 2 november.

Raadsvergadering
Op 2 november staan er twee raadsvergaderingen gepland. Van 17.00 uur is de reguliere vergadering en om 18.30 uur begint de begrotingsbehandeling.