Compensatieregeling medisch afval bekend

Compensatieregeling medisch afval bekend

Sabrina Koster

Sommige inwoners hebben door medische omstandigheden (veel) meer restafval. Denk hierbij bijvoorbeeld aan incontinentie-, stoma- of dialysemateriaal. Doordat zij vaker restafval aanbieden, gaat het variabele deel van hun afvalstoffenheffing omhoog. De gemeente heeft een compensatieregeling ontworpen waardoor deze mensen een gemiddeld bedrag gaan betalen.

De gemeente heeft berekend hoe veel restafval er dit jaar gemiddeld door huishoudens in Velsen wordt weggegooid. Bij de compensatieregeling wordt dat gemiddelde gehanteerd. Huishoudens met veel medisch restafval gaan voor het variabele deel van hun afvalstoffenheffing net zo veel betalen als dat gemiddelde. Dit zodat zij niet vanwege hun medische omstandigheden meer betalen dan de gemiddelde inwoner.

Voor de aanslag afvalstoffenheffing van 2024 staat het gemiddelde variabele deel van de afvalstoffenheffing op € 66,-. Daarnaast is er ook een vast deel van de afvalstoffenheffing. Het voorstel aan de gemeenteraad is om dat vaste deel voor 2024 te verlagen van €340,- naar € 320,-. Voor huishoudens die in aanmerking komen voor de compensatie wordt de totale afvalstoffenheffing voor 2024 dan € 386,-.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de compensatieregeling medisch afval zijn:

  • U heeft meer restafval omdat u medisch afval heeft door een medische aandoening of chronische ziekte.
  • U heeft onvermijdbaar medisch afval, bijvoorbeeld in de vorm van stomamateriaal, nierdialysemateriaal of incontinentiemateriaal.
  • U woont zelfstandig, dus niet in een woon-zorgcomplex.
  • U heeft een getekende verklaring van uw arts of apotheek.
  • U woont in de gemeente Velsen.
  • Per huishouden is maximaal 1 aanvraag mogelijk.
  • De compensatieregeling geldt niet voor babyluiers.

Inwoners kunnen binnenkort een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming medisch afval. Dit kan via een aanmeldformulier op de website van de gemeente die digitaal of per post te versturen is. Een aanvraag kan voor het lopende kalenderjaar ingediend worden tot 1 december van dat jaar. Als de compensatie wordt toegekend, geldt die voor twee kalenderjaren.