Skaeve Huse: meer en beter

Skaeve Huse: meer en beter
Foto Gemeente Velsen

Omwonenden van de Skaeve Huse in Velserbroek ervaren overlast van de bewoners. Toch blijven ze staan, zegt Velsen. Het worden er zelfs misschien méér. Maar dan beter geregeld.

Skaeve Huse is een woonproject van drie kleine, zelfstandige sociale huurwoningen. Er wonen mensen met allerlei problemen, die niet in een ‘gewone’ wijk kunnen wonen; daar zouden ze voor veel overlast zorgen. In de afgelopen twee jaren was daar ook wel sprake van in Velserbroek. Op dit moment is nog maar één woning bewoond. Hoe moeten we hier verder mee?, vroeg het college zich af. In opdracht van de raad gingen ze op onderzoek uit. Hieronder de verschillende opties en de plannen.

Vier opties onderzocht

1. Samenwerken met Haarlem, dat ook Skaeve Huise heeft. Velsen wilde weten of inwoners uit Velsen daar ook gebruik van zouden kunnen maken, maar Haarlem voelt daar niets voor.
2. 24-uurs begeleiding geven. Dat kan, maar dat is een dure zaak. Op jaarbasis voor zes huizen (dus 2x zoveel als nu) kost dat 720.000 euro. Bovendien is het de bedoeling dat mensen er zelfstandig wonen, en met 24-uurs toezicht is dat niet het geval.
3. Andere plek. Die is er niet, heeft de gemeente onderzocht.
4. Stoppen. Dat kan niet, zegt Velsen. Er is eerder méér behoefte aan dit soort huizen dan minder.

Plannen

Velsen gaat er dus vanuit dat de woningen blijven staan, en denkt zelfs aan uitbreiding. Ervaringen in Hilversum met zes Skaeve Huse leert, dat dat beter gaat. Velsen gaat nu onderzoeken of dat kan. Verder wordt het terrein beter ingericht, met meer ruimte tussen de woningen. Er wordt extra toezicht ingezet met boa’s en camera’s, de begeleiding wordt verbeterd en mensen kunnen er voortaan voor onbepaalde tijd blijven wonen (nu zijn het tijdelijke contracten). Voor dat dat allemaal in orde is, zijn we wel een half tot heel jaar verder, schat het college in.