Natuurherstel duinvallei Kennemerstrand gestart

Natuurherstel duinvallei Kennemerstrand gestart

Sabrina Koster

De oplettende wandelaar heeft het wellicht al gezien: grote graafmachines zijn bezig in het zuidelijke duingebied bij het Kennemerstrand. De vallei daar is in de loop der jaren overwoekerd met riet, wilgen en duindoornstruweel. De komende weken worden deze planten door Natuurmonumenten weggehaald zodat er weer ruimte komt voor de bijzondere planten en bloemen die van oudsher in de vallei voorkwamen.

Natuurmonumenten brengt de duinvallei hiermee in haar originele staat terug. Daarna wordt het gebied met rust gelaten, waardoor het zichzelf kan ontwikkelen tot een bloemrijke vallei. Met jaarlijks maaien zal het gebied dan open en mooi blijven.

Om te voorkomen dat het herstellende gebied direct wordt aangetast, worden de wandelpaden in het gebied gedeeltelijk opnieuw ingericht. De werkzaamheden gaan naar verwachting nog zo’n drie weken gaan duren. Bezoekers hebben eigenlijk niet zo veel last van de werkzaamheden zolang zij op de paden blijven. Behalve hier bij het strand, zijn er bij Duin & Kruidberg vergelijkbare werkzaamheden bezig. Daar wordt de woekerende Amerikaanse vogelkers weggehaald.

In onderstaande video legt boswachter van Natuurmonumenten Jowien van der Vegte uit wat er allemaal gebeurd. Jowien kijkt zelf vooral uit naar de terugkomst van de bloemen en planten die in dit gebied thuishoren zoals de parnassia, watermunt en mooie orchideeën. Die bloemen zullen dan ook weer nieuwe insecten en andere diertjes met zich meebrengen.

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de website van natuurmonumenten, zie link.