Maatregelen i.v.m. klimaatverandering

Maatregelen i.v.m. klimaatverandering

Hoe wordt Velsen groener en beter bestand tegen het veranderende klimaat? Door de wateropvang goed te regelen, bijvoorbeeld. Nieuwe regels voor de gemeente zelf en voor haar inwoners, instanties en bedrijven.

Het klimaat verandert. Extreme regenbuien worden afgewisseld door heel warme periodes, waarin alles verdroogt. Dat levert schade op aan groen, wegen en gebouwen. Volgens het KNMI kost dat Velsen tot 2050 wel zo’n 292 miljoen euro.

Riool gaat langer mee

Velsen wil groener worden en beter bestand tegen het klimaat. Daarvoor zijn nu twee zaken op papier gezet. Ten eerste het Programma water en riolering. Daarin staat onder andere dat de riolering langer meegaat: geen 60 maar 80 jaar. Dat scheelt grondstofgebruik, de bijbehorende CO2-uitstoot en het leidt tot lagere kosten. Daarnaast wordt geprobeerd om regen (officieel ‘hemelwater’) vast te houden, zodat het grondwaterpeil niet teveel daalt én je dit water kunt gebruiken in droge periodes.

Hemelwaterverordening

De tweede maatregel is de Hemelwaterverordening. Daardoor kan Velsen, bij nieuwbouw en grootschalige verbouwingen, bepalen dat de juiste maatregelen worden genomen als het gaat over hemelwaterafvoer. Dat geldt voor de gemeente zelf en ook voor haar bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Met dezelfde doelen als hierboven: behoud van het grondwaterpeil en waterreserve in droge tijden.

De stukken zijn nog concepten; ze liggen de komende zes weken ter inzage. Daarna gaan ze naar de gemeenteraad.

Kosten blijven laag

De rioolheffing die inwoners (en bedrijven) in Velsen betalen, blijft gelijk – behalve één verhoging voor inflatiecorrectie. Dat betekent, schrijft het college, dat de rioolheffing ook de komende jaren lager zal liggen dan het tarief van 20 jaar geleden. En dat het Velsense tarief laag is ten opzicht van het regionale en landelijke gemiddelde.