Opvang vluchtelingen op langere termijn

Opvang vluchtelingen op langere termijn

Lotje Eikelboom

Donderdag 14 september ging één van de raadsessies over dit onderwerp. RTV Seaport was erbij en sprak erover met Frank Cornet van de ChristenUnie en Gideon Nijemanting van het CDA. De conclusie: we willen zeker meewerken aan de opvang, maar hoe en waar – daar zijn we nog niet uit. Wordt vervolgd in oktober.

Gideon Nijmanting: duidelijk is geworden, dat de raad zeker een bijdrage wil leveren aan de realisatie van opvangplekken in de gemeente, of de Spreidingswet er nu komt of niet. Ook Frank Cornet hoorde dat terug. Wel was een belangrijke suggestie: doe het kleinschaliger – al is dat nog lastiger te definiëren dan je denkt.

Keuze voor Santpoort-Zuid
De keuze voor Santpoort-Zuid kan redelijk genoemd worden, omdat de verdeling van asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen aardig verspreid is over de gemeente – met uitzondering van Santpoort-Zuid. Wel was het een grote communicatiefout dat iedereen uit de krant moest lezen dat het college voor die woonkern gekozen had.

Vervolg in oktober
Voor eind 2024 moet duidelijk worden wat Velsen doet aan de opvang van vluchtelingen op langere termijn. Hoe gaat het nu verder? Frank Cornet verwacht in oktober nog een – adviserende – sessie over de antwoorden op alle vragen die vandaag gesteld zijn. Dan is er ook inspraak mogelijk door bewoners. De oordeelvormende sessie zal dan in november zijn.

Gideon Nijemanting denkt dat het korter kan. Als de raad in haar vergadering van 28 september een motie aanneemt die zegt, dat de raad het besluit om tijdelijk te stoppen met het zoeken naar opvangplekken níet ondersteunt, en dat het college door moet gaan met het uitzoeken van locaties en de voorbereiding van opvangplekken, dan winnen we tijd. Anders halen we de datum van eind 2024 niet eens. Wordt dus vervolgd. Bekijk de hele terugblik naar de raadsessie over de opvang van vluchtelingen op lange termijn hier: