Recycle-tarief bevalt matig

Recycle-tarief bevalt matig

Hoe bevalt het nieuwe recycle-tarief? ‘Het is eerlijker, en goed voor het milieu. Maar er zit veel afval in de verkeerde containers en er ligt vaak afval naast.’ Dit – en meer – komt uit het onderzoek, dat Velsen deed onder haar bewoners. (De meeste deelnemers gooien hun afval weg in ondergrondse containers.)

Aan de enquête deden bijna 3.000 inwoners mee (2.898). Een kleine 40% vindt het een eerlijker systeem en 34% vindt het goed voor het milieu. Bijna 80% vindt afvalscheiding belangrijk, en 70% wil zelf invloed hebben op de heffing. Maar 43% ziet geen voordelen in het nieuwe tarief.

Er ligt vaak afval naast de containers, zegt 71%. Bijna 50% ziet afval in de verkeerde container. En 30% denkt dat hij / zij duurder uit is met het nieuwe systeem.

Maar let op: bijna 80% van de mensen die meededen aan het onderzoek doen hun afval in ondergrondse containers. Mensen die afval scheiden ‘aan huis’, met eigen bakken, hebben dus bijna niet gereageerd.

Reacties inwoners: geef meer informatie

Bij het onderzoek zitten veel reacties, suggesties en opmerkingen van inwoners over hoe het systeem beter zou kunnen werken. Een aantal daarvan gaat over ‘vaker ophalen van de bakken’, maar vaak gaat het over ‘meer informatie’, bijvoorbeeld over hoe het tarief in elkaar zit, welke voordelen er aan afvalscheiding en milieubewust gedrag zitten, waar de containers staan en hoe je ze moet gebruiken. Mooi samengevat in deze reactie: ‘Mensen willen geïnformeerd worden over hoe ze kunnen bijdragen aan het succes van het systeem. Biedt die informatie’.

Minder afval opgehaald, lagere kosten

Eigenlijk, zegt Velsen, komt het onderzoek wat te vroeg (maar de raad had erom gevraagd). Mensen zijn er nog niet aan gewend, en dan is de onvrede groter. Pas als ze in 2024 hun belastingaanslag krijgen, dán zien ze het effect. Want er is wel 37% minder restafval opgehaald. Dat scheelt 650.000 euro aan verbrandingskosten. En daardoor betaalt 75% van de Velsenaren volgend jaar minder afvalstoffenheffing dan wanneer alles bij het oude was gebleven. Dat is toch goed nieuws voor veel mensen.

Door op de ingeslagen weg

Het recycle-tarief blijft, zegt Velsen. Wel gaat ze aan de slag met de reacties van de inwoners. In de eerste plaats met het zo snel mogelijk weghalen van afval dat naast de containers staat, want dat stoort heel veel mensen. En met meer informatie over het systeem hoopt de gemeente op meer draagvlak onder de inwoners. Op termijn wordt het onderzoek nog eens herhaald. Wie het hele onderzoek wil lezen, klik hier.