Jeugdhulp Noord-Holland verandert

Jeugdhulp Noord-Holland verandert
Foto: Pixabay

Wonen met z’n vieren of zessen, met zorg, hulp, onderwijs en werk vlakbij – dat moet de jeugdhulp in Noord-Holland worden. Het plan heet: ‘Een thuis voor Noordje’.

Jeugdigen willen het liefst thuis opgroeien, zegt het college. Ze willen in de buurt naar school en een eigen netwerk opbouwen. Voor jeugdigen met (grote) problemen en een intensieve behandeling kan dat nu niet goed. Toch wil Velsen dat ook voor hen mogelijk maken. Het idee is, dat jeugdigen in principe thuis worden ondersteund, en als dat niet (meer) kan, dat zij terechtkunnen in een kleinschalige woonvorm – waar je met z’n vieren of zessen woont, een eigen ‘thuis’ hebt. En waar onderwijs, dagbesteding, zorg en/of werk in de buurt zijn georganiseerd.

Bovenregionale samenwerking

Om dit mogelijk te maken, werkt Velsen samen met allerlei instanties en in alle regio’s in Noord-Holland. Er is een plan gemaakt om de grote, residentiële instellingen (waar je met veel jeugdigen woont) om te vormen tot kleinschalige woonvormen in normale woonwijken: ‘Een thuis voor Noordje’. Daarin is aandacht voor alle stappen in het proces: het netwerkgesprek (overleg met mensen die bij een jeugdige betrokken zijn), de verklarende analyse (wat is er aan de hand), de instroom (om hoeveel mensen gaat het), de triage (welke zorg krijgt iemand), de ambulante intensieve begeleiding (thuis) en de kleinschalige woonvoorzieningen. Alle afspraken over de plannen zijn op provincie-niveau afgestemd, om alles zo goed mogelijk te regelen.

Van groot naar klein

De gesloten jeugdhulp zoals we die nu kennen, wordt beëindigd. De locaties worden omgebouwd tot kleine woonvormen. In de behandelgroepen zitten minstens 8 jeugdigen, en de zorg, het onderwijs en de dagbesteding zitten in de buurt. Instellingen die tot nu toe jeugdigen opvingen, maken daar verbouwingsplannen voor. Voor het eind van 2024 moeten de ingediende aanvragen gerealiseerd zijn.