‘Nee’ tegen flexwoningen Groot Helmduin

‘Nee’ tegen flexwoningen Groot Helmduin
foto aangeleverd

Van een kwetsbare naar een veerkrachtige wijk’ – dat wil de werkgroep Groot Helmduin. Zij stuurden wethouder Sander Smeets (Ruimtelijke ordening en Wonen) een brief waarom zij geen flexwoningen willen maar permanente woningen, voor mensen die de wijk zullen versterken. Want Zee- en Duinwijk is nu te kwetsbaar.

Zee- en Duinwijk: ruim 10.000 inwoners, met – stelt de brief – 60% sociale huurwoningen en ‘een aantal’ kwetsbare mensen die niet zelfredzaam zijn. Er woont 30% immigranten* van 20 verschillende culturen, die vooral elkaar opzoeken en nauwelijks contact hebben met de andere inwoners van de wijk. Er heerst hoge werkeloosheid, armoede en laaggeletterdheid. Vooral Duinwijk verpaupert snel. Dit is geen plek voor flexwoningen, aldus de brief.

Ander plan

De werkgroep kiest ‘heel nadrukkelijk’ voor 30 permanente woningen, met twee woonlagen. Koopwoningen voor starters uit Velsen en huurwoningen voor bewoners van Velsen die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag – zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten. Bewoners die zich willen binden en de wijk willen versterken.

Daarnaast moet er voldoende parkeergelegenheid blijven voor de SVIJ, De Zefier, de sporthal en het Pieter Vermeulen Museum. De groene ruimte moet worden uitgebreid: meer groen, bankjes en speeltoestellen. Een aangename ontmoetingsplek in een veerkrachtige wijk – dát hebben ze voor ogen.

Praten met politieke partijen

De werkgroep bestaat uit ‘direct betrokken bewoners, voetbalvereniging SVIJ, De Zefier en het Platform Zee- en Duinwijk’. Zij hebben de afgelopen maanden gepraat met de politieke partijen, Velison Wonen, Woningbedrijf Velsen, huurdersraden en stichting Welzijn. En ze hebben ingesproken tijdens raadsessies. Kortom – iedereen die er een beetje toe deed.

Wanneer praten ze met Wethouder Sander Smeets?

De ondertekenaars van de brief hopen op een gesprek met Wethouder Smeets. Ze wachten op een uitnodiging om het conceptplan dat er nu ligt, nader toe te lichten. Een datum is nog niet bekendgemaakt.

* Velsen hanteert hier 19% https://velsen.incijfers.nl/dashboard/buurt–en-wijkdata-2