Beeckestijn en Nationaal park Zuid-Kennemerland zwaar getroffen door storm

Beeckestijn en Nationaal park Zuid-Kennemerland zwaar getroffen door storm
© Natuurmonumenten

Sabrina Koster

Storm Poly heeft enorm veel schade aangericht in Velsen. Zo ook op Buitenplaats Beeckestijn en Nationaal park Zuid-Kennemerland. Natuurmonumenten werkt keihard aan het herstel. Bovendien roept de organisatie mensen op om deze plekken de komende dagen en het weekend niet te bezoeken.

Na een zware storm zoals zomerstorm Poly is het gevaarlijk het bos te betreden. Met name in de gebieden waar de storm flink heeft huisgehouden zijn veel bomen omgevallen, paden niet begaanbaar en staan verschillende bomen nog op scherp. Het is daarom niet veilig de bossen te betreden.

Buitenplaats Beeckestijn en de ingang Duin en Kruidberg van Nationaal park Zuid-Kennemerland zijn om die reden voorlopig afgesloten. Natuurmonumenten vraagt iedereen dat te respecteren. De boswachters proberen zo snel mogelijk onveilige situaties te verhelpen en omgewaaide bomen op te ruimen. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond kunnen bezoekers weer veilig het bos in. Het is echter veel werk, legt Jowien van der Vegte van Natuurmonumenten uit. De verwachting is dat dit enkele dagen kan gaan duren. 

Help mee met het herstel
Het herstel van de stormschade brengt veel extra kosten met zich mee. Men kan Natuurmonumenten steunen met een eenmalige bijdrage. Het via onderstaande link gedoneerde geld komt daadwerkelijk direct ten goede aan het herstel van Beeckestijn en Duin & Kruidberg.

Je kunt doneren via deze link: www.nm.nl/donatie/nhm