Flexwonen Waterloo, Driehuis

Flexwonen Waterloo, Driehuis
© RTV Seaport/Lotje Eikelboom

Er is een eerste bijeenkomst geweest van de werkgroep die de komst van de flexwoningen in Driehuis bespreekt. Hoe zien de ideeën eruit?

Veertig woningen
Het Wijkcomité Driehuis vertelt in haar laatste nieuwsbrief over de stand van zaken. Er komen 40 flexwoningen op het terrein, niet 60; dat hebben de bezoekers van de informatieavonden bij de gemeente afgedwongen. De woningen – vlakbij de Waterlootuin – blijven minstens 15 jaar staan.

Vier blokken, twee woonlagen
In een werkgroep praten de bewoners met de gemeente over de invulling van de plannen. Die werkgroep, schrijft het wijkcomité, is één keer bij elkaar geweest. Toen ging het vooral over de verdeling van de woningen op het terrein. De meeste deelnemers wilden 4 bouwblokken van 10 woningen in twee lagen. De grootte van de woningen is 24 m², 45 m² of 65 m²; dat laatste zodat er ook een paar kleine gezinnen met kinderen kunnen komen.

De stedenbouwkundige van de gemeente werkt dit plan nu uit tot één of meer schetsen voor een volgende bijeenkomst. Over de doelgroepen – voor wie zijn de woningen bestemd – moet nog gesproken worden. Een verslag van de werkgroepbijeenkomst komt te staan op www.samenspelvelsen.nl.

Andere flexwoningen in Velsen
En de andere plannen voor flexwoningen in Velsen? Daar ziet het wijkcomité nog wel een paar problemen:

  1. Santpoort-Noord verzet zich flink tegen de komst van de flexwoningen, ook omdat die moeten komen op plekken die niet eerder zijn aangewezen voor woningbouw.
  2. In IJmuiden – ook een flexwoning-locatie – wil men geen statushouders, omdat er al veel in de wijk wonen.
  3. Kunnen de Velsense woningcorporaties de flexwoningen wel exploiteren? Er zijn nog vragen over de financiën, de doorstroming van de bewoners en het soort huurcontracten dat de corporaties kunnen bieden.

Wordt vervolgd!