Werk aan de Wilhelminakade

Werk aan de Wilhelminakade
© RTV Seaport / Lotje Eikelboom

Dit najaar gaat de Wilhelminakade op de schop: nieuw riool, nieuwe indeling met een smallere rijbaan en meer groen. Het riool van de Cronjéstraat wordt ook gelijk meegenomen. Mooi efficiënt. Het kost wat meer, maar dat betaalt de gemeente.

De plannen voor een nieuw riool in de Wilhelminakade stammen al uit 2015. Het plan was om het riool te vervangen en de bestaande bestrating terug te leggen. Maar ja, de tijd schrijdt voort en dingen veranderen: de ideeën over duurzaamheid, het beleid en de komst van Oud-IJmuiden en het Nieuwe Vroeger bijvoorbeeld. Daarom wordt nu het riool wel vervangen, maar er komt een nieuw regenwaterriool bij. Daarin wordt regenwater opgevangen en langzaam afgegeven aan de grond eromheen.

Toen bleek dat het riool van de Cronjéstraat ook aan vervanging toe was, is besloten om dat werk gelijk mee te nemen. Dat is efficiënter – de straat hoeft maar één keer open – en scheelt geld en overlast. Hoewel deze ruimere aanpak ook méér geld kost: 300.000 euro wel te verstaan. Maar de gemeenteraad heeft al besloten dat dat uit de ‘vrije investeringsruimte’ van 2022 wordt betaald.

Hoe ziet er het eruit straks?
De Wilhelminakade blijft een 30 km/u straat. De indeling van de kade wordt helemaal anders: de rijbaan wordt smaller en de parkeervakken komen op dezelfde hoogte als het voetpad. Er komt meer groen en op verschillende plekken komen er maatregelen om de snelheid van automobilisten af te remmen. De straat wordt met dezelfde materialen ingericht, net als in Oud-IJmuiden.
Deze indeling is uit een ‘uitgebreid participatietraject’ gekomen, schrijft het college. Er is een klankbordgroep geweest en ook omwonenden hebben meegepraat.

Werkzaamheden najaar 2023
In het najaar gaat het werk beginnen. De omwonenden krijgen brieven om hen te informeren over het werk en wat ze kunnen verwachten. Ook informatie over hoe lang het gaat duren komt daarin.