Waar vangen we straks de vluchtelingen op?

Waar vangen we straks de vluchtelingen op?
© RTV Seaport / Dennis Gouda

Het college heeft moeite om een andere opvanglocatie te vinden voor de ‘vluchtelingen met binding in de regio’ als straks de Silja Europa vertrekt. Kan het in het havengebied of moet het op land? En waar dan?

Op 4 juni vertrekt het zeecruisschip de Silja Europa. De meeste vluchtelingen zijn al naar andere opvanglocaties in Nederland gebracht. Voor de 200 – 300 ‘vluchtelingen met binding in de regio’ zoekt het college een andere opvangplek.

Arcadis-onderzoek zegt ‘niet doen’
De eerste keuze was een klein zeecruischip aan de Cruisekade/Sluisplein. Maar kan dat wel? Arcadis (een onderzoeks- en adviesbureau) deed er onderzoek naar en zegt nu: het is niet te doen. Door de getijdenwerking wisselt het waterniveau sterk, wat gevolgen heeft voor de trossen van het schip. Er kunnen hoge golven ontstaan en daar lijdt het afmeersysteem onder. En de passagiersloopplank is erg steil, glibberig als-ie nat wordt, en de steilheid varieert ook weer met die wisselende waterniveaus. Dus: niet doen. Het college is daar mee eens. Maar wat dan?

Derde Rijksbinnenhaven of VOB-kade
Een riviercruiseschip aan de 3e Rijksbinnenhaven kan misschien, maar ligt vlak bij Tata Steel. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied onderzoekt of dat qua gezondheid wel verstandig is – hoeveel overlast kan er zijn qua geur, geluid of milieu?

Voor de VOB-kade (naast de spoortunnel) speelt weer een ander probleem: er is geen geschikt zeecruiseschip voorhanden. Een riviercruiseschip is te kwetsbaar. Dus als het COA op korte termijn geen geschikt zeecruiseschip vindt, valt deze locatie af.

Santpoort-Zuid?
De komende weken zoekt het college naar een geschikte opvangplek op land, voor de korte en de lange termijn. Er wordt gedacht over sportpark De Elta en locatie Handgraaf in Santpoort-Zuid. Wel gaat dat knijpen in de tijd, als de Silja Europa 4 juni wegvaart. Voordat een en ander in de raad besproken is (en met de inwoners van Santpoort-Zuid misschien?), is die datum wel verstreken en moet de raadsbespreking misschien naar voren worden gehaald. Het blijft een spannend verhaal.