Energie besparen en energie-armoede bestrijden

Energie besparen en energie-armoede bestrijden
© Foto Pixabay

Velsen zet voor energiebesparing en voor bestrijding van energie-armoede vooral energiecoaches in, zegt raadslid Rijkers van D66 Velsen. Waarom doen we niet meer? Vragen aan het college.

Wel 600.000 mensen in Nederland leven in energie-armoede. Zij hebben een laag inkomen, hoge energielasten en een slecht geïsoleerde woning. Gemeenten krijgen geld van het Rijk om inwoners daarbij te helpen. Volgens D66 Velsen zijn dat in Velsen vooral energiecoaches, die advies geven en energie-bespaar-pakketten uitdelen. Andere gemeenten doen veel meer, zegt het raadslid. En wat heeft Velsen tot nu toe precies gedaan met al die regelingen?

Veel mensen benaderd en bereikt
Samengevat antwoordt het college dat het met behulp van de verschillende Rijksregelingen tot nu toe een kleine 15.000 inwoners of huishoudens heeft geadviseerd en/of hen een energie-bespaar-pakket heeft gegeven. Dit jaar kregen 1.250 huishoudens kleine energiebesparende maatregelen, zoals LED-verlichting en radiatorventilatoren.

Vooral sociale huurwoningen
Velsen hielp vooral ‘grondgebonden’ (sociale) huurwoningen (dus geen flats), op advies van TNO (Inmiddels denkt TNO daar anders over). Velsen gaat haar aanpak van de afgelopen winter evalueren en daarover in het najaar met de raad in gesprek. Op basis daarvan komt de vervolgaanpak tot stand. Een deel daarvan – is nu al bekend – zal zich richten op de slechtst geïsoleerde woningen.

Geen beleidsplan
Desgevraagd bekent Velsen dat er geen beleidsplan is voor de uitvoering van die Rijksregelingen. Het onderwerp is nog vrij nieuw, zegt het college, en we leren werkenderweg. We delen onze ervaringen met TNO en met andere gemeenten, zodat we op die manier bijdragen aan de nationale kennisopbouw over dit onderwerp.

Samenwerking binnen en buiten de gemeente
De gemeentelijke afdelingen werken met elkaar samen op dit vlak – sociaal domein, wonen en duurzaamheid. Gebrek aan personeel is wel een punt van zorg. Dat komt op 17 mei, bij een raadsbrede informatieve bijeenkomst over het programma Klimaat en Duurzaamheid, ook aan de orde.

Daarnaast werkt Velsen samen met o.a. Energiek Velsen en Klimaat Route, het Sociaal Wijkteam, Socius en Baak, met Heatpuls en het Duurzaam Bouwloket voor eigenaren van koopwoningen, en met VVE-besturen over verduurzaming van hun gebouwen. Kortom, er gebeurt al het nodige, maar er is ook nog een hoop werk aan de winkel.