Meer discriminatie gemeld in Noord-Holland

Meer discriminatie gemeld in Noord-Holland

Uitgescholden worden, gepest en gepasseerd voor een baan, omdat je er ‘anders’ uitziet (en wat is anders?). In 2022 overkwam het inwoners van Noord-Holland wel 561 keer, zeggen de cijfers van de politie. Dat heeft enorme impact op mensen.

Herkomst / huidskleur, seksuele gerichtheid
Ongeveer de helft van alle meldingen & aangiften gaat over herkomst (ras) of huidskleur. Deze discriminatie komt overal voor: op school, in de buurt, op het werk. Ongeveer een kwart van de meldingen gaat over seksuele gerichtheid: 140 in totaal. De meeste daarvan gaan over homoseksuele mannen. Denk aan schelden met het woord ‘homo’. Wrang: politieagenten zélf krijgen daar geregeld mee te maken.

Minder meldingen bij ADV’s
Ook de ADV’s – Anti Discriminatie Voorzieningen – houden hun (eigen) cijfers bij. Er zijn drie ADV’s in Noord-Holland. Bij hen daalde het aantal meldingen juist – 422 in plaats van 621. In 30 gevallen ging het over (homo)seksuele gerichtheid; een verdubbeling ten opzichte van 2021. Denk aan pestgedrag door buren, of jongeren die je op straat uitschelden of lastigvallen. Ook mensen met een beperking of chronische ziekte melden relatief vaak discriminatie of ongelijke behandeling.

Cijfers over Velsen
In Velsen kwamen er vorige jaar 21 klachten over inwoners binnen bij de ADV’s: 14 klachten over een voorval in de gemeente en 26 geregistreerde discriminatie-incidenten bij de politie. Totaal: 61. Dat zijn er sowieso 61 te veel. En bovendien wordt er veel minder gemeld dan wat er gebeurt, staat in het persbericht van de politie & ADV’s. Uit onderzoek blijkt dat maar 1 op de 5 mensen meldt – dat is het topje van de ijsberg. Maar mensen vergeten hoeveel impact het heeft op iemand; het leidt tot spanning en stress, en het gevoel dat je minderwaardig bent.